Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, mše pro rodiny
s malými dětmi...

Dospělí

Společenství pracujících
i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, poradny, „Velké kafe“, prohlídka kostela, programy
pro MŠ, ZŠ…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty
a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.


Adopce varhan
Přidali jsme na náš web přehled adoptovaných píšťal. Prosím zkontrolujte, zda se povedlo vše přesunout správně. Přehled najdete v sekci "Hudba", článek "Adopce varhan". Přímý link je ZDE. Pokud najdete nějaké nesrovnalosti, kontaktujte správce webu Jiřího.

Svatý rok milosrdenství

Milosrdní jako Otec

"Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!". Tato slova píše papež František v bule, jíž vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství. Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je "Milosrdní jako Otec".

Další informace ke Svatému roku lze nalézt na webu cirkev.cz nebo např. na webu Arcibiskupství Pražského.