Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, mše pro rodiny
s malými dětmi...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících
i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, poradny, „Velké kafe“, prohlídka kostela, programy
pro MŠ, ZŠ…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty
a následování.

MAG+S 2017

kontemplativní v činnosti

Další informace lze nalézt na jesuit.cz.

Adventní bohoslužby

  • kostel sv. Ignáce z Loyoly: Od pondělí 28.11. do 24.12.(ráno) budou zpívány při ranních bohoslužbách, tzv. roráty. V pátek (2.12., 9.12.,16.12., 23.12.) jsou Rorátní mše sv. s lucerničkami
    od 6:08 hod.
    • kostel sv. Štěpána: Po čtyři adventní neděle se bude konat cyklus večerních zastavení, v rámci něhož zazní adventní chorální nešpory, mluvené slovo i vážná hudba. "Svatoštěpánské adventní večery" začínají v 18:30 hod.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Novinka!!!
Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
27.11.2016 1.adventní neděle 2016
20.11.2016 Slavnost Ježíše Krista Krále
17.11.2016 Mše svatá - TV Noe
23.10.2016 30. neděle v mezidobí
20.10.2016 Vizitace u sv. Štěpána
16.10.2016 29. neděle v mezidobí
09.10.2016 28. neděle v mezidobí
31.07.2016 Slavnost sv. Ignáce v Praze

Seznam starších galérií, které jsme měli na webu, najdete zde.
Všechny galerie na jesuit.cz.