Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, mše pro rodiny
s malými dětmi, programy
pro mateřské a základní školy...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících
i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty
a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Do Nejbližších událostí se vrátil Půlroční plán aktivit.
  • V neděli měli naši katechumeni první skrutinium. Prosíme o modlitbu za ně. Několik fotek je zde.
  • Maximální křesťanství. Životní příběh Adolfa Kajpra, Antonína Mandla a Josefa Zvěřiny. Diskusní pořad na TV Noe, ke shlédnutí zde.
  • V postní době je možnost společné modlitby křížové cesty v pátek a neděli od 16:50 hod.
Aktualizováno 21.3.2017

MAG+S 2017

kontemplativní v činnosti

Další informace lze nalézt na jesuit.cz
či magis 2017.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
19.03.2017 3. postní neděle, 1. skrutinium.
05.03.2017 1. postní neděle.
24.12.2016 Dětská Vánoční mše v 16 hod.
18.12.2016 4.adventní neděle 2016
27.11.2016 1.adventní neděle 2016
20.11.2016 Slavnost Ježíše Krista Krále
17.11.2016 Mše svatá - TV Noe
23.10.2016 30. neděle v mezidobí
20.10.2016 Vizitace u sv. Štěpána
16.10.2016 29. neděle v mezidobí
09.10.2016 28. neděle v mezidobí
31.07.2016 Slavnost sv. Ignáce v Praze

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.