Modlitba na přímluvu P. A. Kajpra SJ

Případné blahořečení P. Kajpra je nyní připravováno. V našem kostele se budeme ke společné modlitbě scházet po dobu devíti dní počínaje slavností Seslání Ducha svatého (neděle 9. června) v 8.30 a po večerní mši sv. (mše sv. začíná v 17.30 hod.). Pondělí - sobota se budeme modlit v 7.15 
a po večerní mši sv. (mše sv. začíná v 17.30 hod.) a v neděli v 8.30 a po večerní mši svaté. Jste všichni společně zváni. Modlit se ale samozřejmě můžete i samostatně.

Text modlitby:
Bože Otče, vpravdě svatý,
chválíme Tě, neboť všichni, kdo se přimykají ke Kristu a jsou s ním jednoho Ducha, žijí v Tvé přítomnosti a vyzařují Tvou svatost. Děkujeme Ti, že jsi tuto milost dal i svému služebníku Adolfu Kajprovi. Slovem
i příkladem vedl své současníky k maximálnímu křesťanství a byl kvůli tomu pronásledován, týrán
a vězněn v nacistických koncentračních táborech i v komunistických žalářích, kde pro víru v Tebe zemřel.
Prosíme Tě proto, abys oslavil své jméno tím, že nám církev představí Adolfa Kajpra jako příklad hodný úcty a následování. Vyslyš pro jeho přímluvu modlitby, jež Ti předkládáme, a dej, abychom i my dospěli
k hlubokému obrácení, porozuměli své současnosti a dokázali jí vydávat pravdivé a účinné svědectví
o milosrdné lásce Boha Otce, Syna a Ducha svatého.
Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Publikováno: 06.06.2019 13:15
Aktualizováno: 10.06.2019 14:20