O nás

V římskokatolickém kostele sv. Ignáce z Loyoly a v kostele sv. Štěpána v Praze - Novém Městě se snažíme návštěvníky doprovázet na cestě jejich duchovního hledání a růstu. Zvěstujeme Ježíše Krista a jeho evangelium, usilujeme o živý vztah k Bohu. Slavíme bohoslužby, poznáváme křesťanskou víru a nabízíme další duchovní i společenské aktivity. O správu farnosti se starají členové mužského řeholního řádu Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) spolu s týmem spolupracovníků.

 

 

 

 
Publikováno: 27.09.2015 21:00
Aktualizováno: 30.12.2016 15:20