Náš tým

Seznamte se s naším týmem

 

 


P. Pavel Bačo SJ, rektor kostela

Pavel Bačo se narodil v Brumově-Bylnici. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1992. Po dvouletém noviciátě
v Kolíně odešel studovat filosofii na Hochchule fur Philosophie v Mnichově. V letech 1996 až 1998 vykonal svou pastorační praxi při duchovní správě jezuitského kostela a Vysokoškolském katolickém hnutí v Brně. Od roku 1998 studoval teologii v irském Dublinu, v roce 2001 přešel na postgraduální studium systematické teologie na Heythrop College v Londýně. Odtud se v únoru 2003 vrátil zpět do provincie. V letech 2003-2011 působil v Olomouci jako studentský kaplan při Vysokoškolském katolickém hnutí a farář Akademické farnosti u kostela Panny Marie Sněžné.
V letech 2011-2012 absolvoval třetí probaci v irském Dublinu.

Do provincie se vrátil na jaře roku 2012 a byl poslán do Brna. Tam 27. listopadu 2012 složil do rukou generálního představeného jezuitského řádu Adolfa Nicoláse své poslední sliby. Od podzimu 2012 do léta 2013 vykonával funkci rektora kostela Nanebevzetí Panny Marie "u jezuitů". Na počátku roku 2013 převzal funkci kaplana pro vysokoškoláky při Vysokoškolském katolickém hnutí. Od 1. srpna 2016 je rektorem kostela sv. Ignáce v Praze.

E-mail: rektor@kostelignac.cz


 
P. František Hylmar SJ
, kaplan

Narodil se v roce 1957 v Hradci Králové. Po studiích geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT v Praze, která ukončil v roce 1981, a po roční vojenské službě pracoval v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze. V roce 1989 byl přijat do Tovaryšstva Ježíšova a prvních několik měsíců noviciátu absolvoval neveřejně. V květnu 1990 nastoupil do noviciátu na Svatém Hostýně, kde 8. září 1991 složil první sliby.

V letech 1991-1994 studoval v Krakově filozofii a 1994-1997 v Dublinu teologii. Dva roky působil jako vysokoškolský kaplan a vyučující na VOŠ Caritas v Olomouci, kde obdržel v říjnu 1997 jáhenské a v březnu 1998 kněžské svěcení.
V letech 1999-2001 získal ve španělském Madridu licenciát ze spirituální teologie a poté vykonal třetí probaci v Mexiku.

Od května 2002 je činný v české provincii. Nejprve působil v Kolíně a od října pak v Praze. Tam složil 3. října 2002 poslední sliby a od dubna 2003 byl představeným domu, rektorem u kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí a farářem u sv. Štěpána ve Štěpánské ulici. Dne 1. března 2004 byl jmenován představeným České provincie TJ a tuto službu vykonával od 16. května 2004 do 3. února 2013. Po sabatickém půlroce začal na podzim 2013 působit jako superior a rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie "u jezuitů" v Brně, kde pobýval do července 2016. Od 1. srpna 2016 byl vikářem ve farnosti sv. Štěpána v Praze a superiorem pražské jezuitské komunity. V září roku 2018 se přestěhoval
do Děčína, kde byl vicesuperiorem komunity. Působil jako administrátor farnosti Benešov nad Ploučnicí, prezident
a spirituál školy Nativity. Po roce se vrátil do Prahy, kde je ministrem domu a farním vikářem.

E-mail: f.hylmar@jesuit.cz
 

P. Josef Blaha SJ, kaplan

Narodil se 11. července 1963 v Brně. Po studiích na základní škole a gymnáziu v Brně začal v roce 1981 studovat
v Litoměřicích teologii. O dva roky později vstoupil tajně do jezuitského řádu. V roce 1988 byl vysvěcen na kněze, působil nejprve v Tišnově a pak v letech 1990-1993 jako studentský kaplan v Brně. Podnikl studijní cesty
do Německa, Rakouska, Anglie, Izraele, Belgie a Švédska. V roce 1993 byl na roční studijní postgraduální stáži
v Paříži. Od roku 1995 působí jako duchovní v chrámu svatého Ignáce v Praze. Na CMTF UP v Olomouci obhájil v roce 2001 doktorskou práci Tóra a moderní židovská filosofie. Specializuje se na Starý zákon, judaismus a současnou židovskou filosofii. V rámci katedry pastorální a spirituální teologie na CTF UP vyučoval externě moderní židovské náboženské myšlení, nyní přednáší judaismus v Praze. Publikuje v řadě periodik a angažuje se v židovsko-křesťanském dialogu.
E-mail: info@kostelignac.cz


Mgr. Zdeněk Dubský, ​trvalý jáhen

Navštěvuje nemocné doma i v nemocnicích a je k dispozici k duchovním rozhovorům. Po dohodě s rektorem kostela může vést pohřební obřady či udělovat svátost křtu. Je zodpovědný za charitu u sv. Ignáce - CHASIG.

Kontakt: vrátnice jezuitské rezidence, Ječná 2, Praha 2, tel.: 221 990 200
E-mail: jahen@kostelignac.cz


Tereza Novotná, pastorační asistentka

E-mail: tereza@kostelignac.cz


sestra Anna Stachová SSJ a sestra Dagamar Valová SSJ, kostelnice

Členky řeholní Společnosti sester Ježíšových.


Jindřich Táborský, kostelník


Ing. Jan Blabla, varhaník a sbormistr

Dlouholetý varhaník v kostele sv. Ignáce a sbormistr Svatoignáckého sboru.


Emanuel Vittek, varhaník

E-mail: varhanik@kostelignac.cz


Dana Jaklová - projekt "Četba životopisů svatých"
Lenka Trkovská - projekt "Povzbuzující citát z bible"
Jiří Šebeta - projekt "Přenosy z kostela"


Správce webu

Email: webadmin@kostelignac.cz

Publikováno: 21.10.2015 21:09
Aktualizováno: 25.03.2020 12:56