VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

   
S kostelem sv. Ignáce je spojeno také Vysokoškolské katolické hnutí Praha, z. s. (VKH Praha). Jedná se o společenství studentů vysokých škol, jejich absolventů a dalších, kteří jsou s akademickým prostředím jakkoli spjati. Cílem spolku je poskytnout zázemí studentům během jejich studia a nabídnout jim prostor
pro duchovní růst, navazování přátelství, vzdělávání a smysluplné využití volného času.

VKH Praha je členem celonárodní organizace VKH ČR, jejíž součástí jsou i jiná VKH v dalších českých studentských městech, např. v Brně, Olomouci nebo Ostravě.

VKH Praha spravuje desetičlenná rada. Rada společně se svými pomocníky zajišťuje chod celé organizace. V průběhu akademického roku se snaží vytvořit program plný různorodých aktivit, tak aby si každý přišel na své.

A co konkrétně VKH Praha dělá?

Pravidelné akce

Studentské (rytmické) mše – pravidelně každou středu od 19 hod u sv. Ignáce za účasti průměrně 80 – 150 studentů a dalších spřízněných duší. Mši obvykle celebruje P. Samuel Prívara SJ, zhruba jednou měsíčně jsou zváni také různí hosté. Kromě tradičních rytmickým mše bývají některé mše také něčím výjimečné např. velká zahajovací mše akademického roku, misijní mše, adventní mše v kostele sv. Salvátora nebo ekumenická modlitba.

Se mšemi VKH Praha je také neodmyslitelně spojena skvělá spolupráce se scholou Rytmig, která mše každý týden doprovází. (http://www.rytmig.cz/). Po mši jsou pravidelně všichni zváni do Družinského sále k dobrému občerstvení a na „kus řeči“ se starými známými i novými tvářemi.

Pondělní vysokoškolský klub (PoVyK) – se koná jednou měsíčně v pondělí v Družinském sále. PoVyK, to jsou přednášky, besedy, diskuze s nejrůznějšími hosty a o rozličných tématech, díky kterým si členové rozšiřují obzory. PoVyK je otevřen pro širokou veřejnost, tedy všem, které dané téma zajímá. 

Úterní společenství (Útes) – je otevřené společenství, jehož cílem je nabídnout lidem možnost duchovně se rozvíjet, bavit se společně o duchovních tématech a modlit se. Některá setkání jsou modlitební (např. se zpěvem chval), jiná biblická a/nebo diskuzní. Útes se koná jednou za 14 dní ve skupině 10-20 osob. Kolektiv není vždy stejný, protože společenství je otevřené pro všechny. Schází se v podkrovních prostorách u Ignáce na adrese Ječná 2.

Čtvrtky jsou ve znamení pohybu, a to hned ve dvojí podobě: Sportování s Lazarem a Taneční večery
na Studentském centru.  Sportování s Lazarem se v zimě koná v tělocvičně a v létě na Letné, vždy od 19:00
do 21:00 hodin. Taneční večery se konají ve stejný čas na Studentskému centru na Žižkově.

Kromě pravidelných aktivit, pořádá VKH Praha i jednorázové akce jako jsou podzimní a jarní víkendovky, duchovní doprovázení, páteční roráty v katedrále se snídaněmi u kapucínů, ples VKH, Pražskou hru, postní páteční křížové cesty za rozbřesku na Petříně (za účasti i dalších pražských společenství), pesachovou večeři na Zelený čtvrtek
a mnohé další.

Snahou VKH Praha je poskytnout dostatečně pestrý program, aby se každý příchozí v něčem našel, a proto jsou otevřeni dalším nápadům a aktivitám.

„V ničem, co děláme, bychom se neobešli bez zázemí, které nám tak ochotně poskytují jezuité v podobě duchovní zázemí a modlitební podpory jezuitů, ale též v podobě podpory materiální v podobě prostor, které můžeme u jezuitů využívat. Všechno, co děláme, je založeno na dobrovolnictví, a jsme proto rádi za každého, kdo chce přiložit pomocnou ruku k dílu“

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 18.01.2017 03:51
Aktualizováno: 17.03.2024 19:46