Úvod

    Ti, kdo ve své dospělosti vědomě následují Ježíše Krista, dobře vědí,
     že jejich víra potřebuje očistu a posilu. Církev jim v tom pomáhá
     svými základními službami. Vedle toho jim však nabízí i služby
     specifické, mezi něž patří různá společenství. Některá z nich připravují
     na svátosti křtu a biřmování, jiná usilují o růst duchovního života,
     vzdělávání ve víře a vzájemné povzbuzení (Duchovní obnova
     pro dospělé, Biblická setkání pro dospělé, Společenství dospělých,
     Společenství křesťanského života, Klub seniorů, Mariánská družina, ÚTES, PoVyk, CHrámový pěvecký sbor Ignis, Svatoignácký sbor, Liturgická schola...).

Publikováno: 20.10.2015 05:28
Aktualizováno: 18.01.2017 04:59