Základy křesťanství a příprava na křest

   Setkání dospělých, kteří přemýšlí otázkami týkající se
   víry a křesťanství. Mají zájem o uvedení do křesťanství
   a do života z víry s přáním nechat se pokřtít. K nim se
   mohou připojit i ti, kdo byli v dětství pokřtěni, ale víru
   nepraktikovali a chtěli by se nyní důkladně připravit
   na přijetí svátosti eucharistie, také ti, kdo se chtějí
   s vírou vstupně seznámit, ale zatím nejsou rozhodnutí
   pro svátosti, a nakonec také praktikující křesťané, kteří
   by si svou víru rádi osvěžili nebo „restartovali“
   a prohloubili. Účastníci s různými vstupními zkušenostmi
   s vírou se při setkáváních mohou vzájemně vhodně obohacovat a zažívat, co znamená společenství věřících.
    
Příprava ke křtu je pozvolná a beze spěchu, trvá jeden a půl roku a se křtem se počítá o noční slavnosti Zmrtvýchvstání v sobotu 19. dubna 2025 v kostele svatého Ignáce. Příprava se může zdát dlouhá, ale nakonec uteče jako voda a zanechá krásné a hluboké vzpomínky.

Setkání začnou ve čtvrtek 26. září 2023 v 18:30 h. a budou probíhat následující čtvrtky ve stejnou hodinu. Sraz je v recepci jezuitského domu (Ječná 2, Praha 2). V průjezdu doleva po schodech, první dveře vpravo (zvonek recepce).

Nestihli jste přijít na první setkání? Přijďte klidně ještě během října a listopadu. V případě zájmu se s jakýmikoli dotazy nebo pochybnostmi neváhejte obrátit na rektora kostela P. Františka Hylmara SJ e-mailem na adresu rektor@kostelignac.cz nebo na tel. čísle +420 220 990 200. Můžete přijít i bez předchozího ohlášení.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Prosíme, dejte o těchto setkáních vědět svým známým, které by mohla zaujmout a prospět jim.

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 19.11.2015 10:31
Aktualizováno: 02.10.2023 09:17