Příprava na biřmování

   Setkávání těch, kdo jsou pokřtění a víru praktikují
   a chtěli by se připravit na přijetí svátosti biřmování.
   K této skupině se mohou připojit i ti, kdo byli v dětství
   pokřtěni, ale víru nepraktikovali a chtěli by se nyní
   připravit na přijetí svátosti eucharistie, a také praktikující
   křesťané, kteří by si svou víru rádi osvěžili
   nebo „restartovali“ a prohloubili. Účastníci s různými
   vstupními zkušenostmi s vírou se při setkáváních 
   mohou vzájemně vhodně obohacovat 
   a v praxi zažívat společenství víry.

Setkání probíhají osm měsíců. S biřmováním se počítá na slavnost Seslání Ducha svatého 19. května 2024
nebo v blízké době po ní. První setkání začíná v pondělí 2. října 2023 v 18:30 h. a budou probíhat následující pondělky ve stejnou hodinu. Sraz je v recepci jezuitského domu (Ječná 2, Praha 2). V průjezdu doleva po schodech, první dveře vpravo (zvonek recepce).

Setkání jsou bezplatná. 

Nestihli jste přijít na první setkání? Připojte se klidně ještě během října a začátku listopadu. V případě zájmu se s jakýmikoli dotazy nebo pochybnostmi se neváhejte obrátit na rektora kostela P. Františka Hylmara SJ na adrese rektor@kostelignac.cz nebo na tel. čísle +420 220 990 200. Můžete přijít i bez předchozího ohlášení.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Prosíme, dejte o těchto setkáváních vědět svým známým, které by mohla zaujmout a prospět jim.

 

 

Publikováno: 19.11.2015 10:33
Aktualizováno: 02.10.2023 09:12