Rok sv. Ignáce

             Vidět v Kristu všechno nově

                                               To see all things new in Christ
 

 

Hlavní informace

Rok sv. Ignáce vyhlásil generální představený jezuitského řádu Alberto Sosa SJ jako připomínku 500. výročí konverze sv. Ignáce z Loyoly.

Zahájení roku připadne na 20. května 2021 (den Ignácova zranění v Pamploně roku 1521), ukončení na jeho slavnost 31. července 2022 (den úmrtí).

Hlavní oslavy jsou plánovány na 12. března 2022 (výroční den kanonizace sv. Ignáce 1622).

Hlavní web: www.ignatius500.org


Jubilejní rok ve společenství kolem kostela sv. Ignáce v Praze

Ve snaze "Vidět v Kristu všechno nově" chceme zatím nabídnout:

Adventní a postní duchovní obnovy pro dospělé s možností hlídání dětí.

Setkání s modlitbou EXAMEN – několik na sobě nezávislých setkání, kde budeme hovořit o zpytování (s)vědomí,
a to ne v logice „má dáti – dal“, nýbrž pohledem, který dal Bůh církvi skrze sv. Ignáce: „hledat ve všem Boha“.

Svatoignácké hudební podvečery – cyklus koncertů věnovaných památce sv. Ignáce z Loyoly.


Logo jubilejního roku

Oficiální logo Ignaciánského roku představuje latinskou podobu jména zakladatele Tovaryšstva Ježíšova „Ignatius“, které Iñigo de Loyola přijal několik let po svém obrácení.

Uprostřed slova je patrný kříž, který odkazuje na obvyklý znak Tovaryšstva „IHS“. Písmeno „S“ na konci jména je současně číslicí 5 na začátku čísla 500, které označuje celkový počet let od Ignácova obrácení.

Autorem loga je španělský architekt Emilio Ortiz Zaforas.

 

 

Publikováno: 13.05.2021 12:45
Aktualizováno: 23.05.2021 21:38