Kostel sv. Ignáce

Rádi bychom Vám tuto budovu představili nejen jako barokní památku ze 17. století, ale také jako centrum života farního společenství římskokatolické církve. Kostel sv. Ignáce v Praze 2 leží na území farnosti sv. Štěpána, jenž je součástí Arcidiecéze pražské.

Křesťané se tu shromažďují, aby se modlili k Bohu a prožívali důležité okamžiky svého života (např. křest, svatba, pohřeb). Proto se snaží učinit kostel co nejkrásnější. Všechny další funkce této stavby jsou podřízeny jejímu hlavnímu cíli. Tomu má odpovídat chování těch, kdo do ní vstupují. Muži i ženy sem vcházejí slušně oblečeni, muži odkládají pokrývku hlavy. Návštěvníci se chovají tiše, neruší ty, kdo se zde modlí. Netelefonují, nekonzumují jídlo a pití.

Prohlídku kostela můžete absolvovat soukromě nebo po domluvě s pracovníkem kostela. Není však možná v době probíhajícího programu.

Budování kostela sv. Ignáce na Novém Městě v Praze začalo roku 1665. Autorem projektu a stavitelem byl Carlo Lurago. Do Prahy ho pozvali kněží Tovaryšstva Ježíšova (jezuité), kteří tu měli – a dodnes mají – svůj dům. V roce 1634 se jim podařilo získat pozemky díky štědrosti hraběnky Marie Maxmiliány ze Šternberku (vdově po nejvyšším pražském purkrabí Adamovi ze Šternberku), která jim darovala obrovskou sumu 44 000 zlatých a roční rentu 9 000 zlatých. 

Obvodové zdivo bylo dokončeno v roce 1670, klenby roku 1671. Tehdy už stavbu vedl novoměstský stavitel Martin Reiner (dědeček slavného malíře Václava V. Reinera). V dalších letech byl kostel vybavován a vyzdobován. 

Datum dokončení kostela roku 1671 je uvedeno ve štítu průčelí kostela spolu s latinským textem „K větší slávě Boha a sv. Ignáce zbudovala zbožnost“. 

Chrám byl vysvěcen 31. 7. 1678 pražským arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna. Poté ještě pokračovaly práce na vnitřní štukové výzdobě.

Architektura kostela sv. Ignáce představuje dovršení raně barokního slohu v Čechách. Je zachována takřka v původním stavu. Vnitřní výzdoba se však proměňovala. Převážná část dnešního vybavení pochází z 2. poloviny
18. století.

 

Publikováno: 27.01.2022 12:00
Aktualizováno: 23.02.2022 07:57