Blahořečení

Od okamžiku smrti provází Adolfa Kajpra SJ explicitní a nepřetržitá úcta (fama sanctitatis a fama martyrii), stejně jako volání po jeho beatifikaci. Konstatoval to ostatně i papež sv. Jan Pavel II., který ho představil jako jednoho z řeholníků, kteří dokázali i v podmínkách nacistických koncentračních táborů a vězení dávat „příklad velké důstojnosti životem křesťanských ctností“, a který o něm řekl, že „zemřel v pověsti svatosti ve vězení v Leopoldově“.

Zahájení procesu bránil komunistický režim a po listopadu 1989 starosti o obnovu působení Tovaryšstva Ježíšova. V lednu 2016 se nicméně čeští jezuité rozhodli usilovat o proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ. Dopisem z 19. ledna 2017 proto provinciál Josef Stuchlý SJ požádal generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova o souhlas se zahájením beatifikačního řízení. P. Arturo Sosa SJ ho udělil dopisem z 15. března 2017. Česká provincie přijala v souladu s platnými kanonickými předpisy roli „žadatele kauzy“ a převzala za ni morální a ekonomickou zodpovědnost. Generální postulátor řádu se stal ex offo postulátorem kauzy; vicepostulátorem pro diecézní fázi procesu byl 15. června 2017 jmenován Vojtěch Novotný, řádný profesor dogmatické teologie a toho času děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Dne 15. března a potom znovu – po vyjasnění okolností – 9. srpna 2018 předal Vojtěch Novotný, vicepostulátor kauzy, oficiální žádost o zahájení procesu blahořečení Adolfa Kajpra SJ pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi OP. Provinciál Josef Stuchlý SJ ji podpořil svým dopisem. Dne 21. září sdělil arcibiskup Duka provinciálovi, že souhlasí se zahájením beatifikačního procesu. Dne 11. října rozhodla biskupská rada o tom, že proces bude z počátku řízen a administrován prostřednictvím vicepostulátora.

Dne 26. září 2018 požádal pražský arcibiskup Dominik Duka trnavského arcibiskupa Jána Orosche o přenos kompetencí potřebných k zahájení procesu. 14. prosince 2018 mu bylo vyhověno. 8. ledna 2019 kard. Duka požádal Kongregaci pro svatořečení, aby tuto úmluvu schválila a aby vyslovila své nihil obstat. 1. února Kongregace oběma žádostem vyhověla. 26. dubna 2019 učinil arcibiskup Dominik Duka prohlášení o neexistenci podvodu nebo lsti
při zdržení žádosti a prohlášení o přijetí žádosti. 6. července 2019 přineslo 119. plenární zasedání České biskupské konference na Velehradě konzultace s dalšími biskupy a jejich souhlas se zahájením beatifikačního procesu P. Adolfa Kajpra SJ. Acta curiae Archiepiscopalis Pragensis 7–8/2019 (čj. A/2019/8310) z 25. července 2019 zveřejnila žádost o zahájení procesu šetření mučednické smrti Adolfa Kajpra SJ vyzvala věřící, aby biskupovi poskytli užitečné informace, jež se týkají kauzy. Informace o této věci byla zveřejněna také na webu České biskupské konference.

Dne 22. září 2019 byl proces na diecézní úrovni zahájen v průběhu bohoslužby u sv. Ignáce, za předsednictví Dominka kard. Duky OP.

 

Publikováno: 17.09.2017 21:53
Aktualizováno: 13.06.2020 15:02