Svatoignácký sbor

Svatoignácký sbor (SIS) působí při našem kostele od roku 1960. Jeho historie je úzce spjata s osobou vedoucího sboru a dlouholetého varhaníka kostela sv. Ignáce, Ing. Janem Blablou. Pravidelně doprovází slavnostní okamžiky liturgického roku a nedělní latinské bohoslužby v 11:00 hodin. Zkoušky (stav na konci roku 2013) probíhají v úterý v 18.30-20.30 hod. v sále č. 24 ve věži kostela sv. Ignáce, vchod Ječná 2.

Sbor přijímá nové zájemce.

 

Publikováno: 20.10.2015 23:38
Aktualizováno: 06.12.2015 04:54