Kázání

Archiv kázání

Kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

Promluva na 24. neděli v mezidobí B - 5. září 2021

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
minulou neděli jsme si říkali, že Pán Ježíš nehledal svou slávu, ale nás chtěl naučit chválit Boha za jeho pomoc
a dobrotu. Dnes slyšíme, jak se Pán Ježíš ptá: kdo si lidé myslí, že jsem? A slyšel, že lidé vnímají jeho moc
a neobyčejnost. Ale jenom Petr řekl: ty jsi Mesiáš. Mesiáš znamená zvlášť od Boha poslaný člověk, který nás dokáže spasit, to znamená ukázat nám opravdu správnou cestu životem. Petr měl sice pravdu, ale ještě ne celou.

Pán Ježíš musel jemu a ostatním vysvětlit ještě to, že bude muset projít těžkou cestou odmítnutí a utrpení. To my těžko chápeme a moc se nám to nelíbí. Ale je to tak a je dobře, když se od Pána Ježíše učíme nebát se každé bolesti a nepříjemnosti, ale hledat i v nich cestu k užitku. Také přísloví: bez práce nejsou koláče vyjadřuje, že bez námahy nic pořádného nedokážeme.

Pane, ať ti důvěřujeme, i když nám říkáš věci obtížné. Ať neutíkáme před námahou a náročnými věcmi. Ať jdeme vždycky s Tebou, ať se od tebe učíme snášet nepříjemnosti a hledat v nich cestu k nějakému užitku. Ať umíme obracet všechno k dobrému.

Publikováno: 12.09.2021 17:44
Aktualizováno: 19.09.2021 19:24