Kázání

Archiv kázání

Kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

Promluva na Štědrý den - 24. prosince 2021

(kostel sv. Ignáce v 16 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
stojíme na prahu zvláštní posvátné noci. Dnešní noc má neopakovatelné kouzlo. To kouzlo dobře vnímáme a každý rok se na ně těšíme. Odkud to kouzlo ale pochází, ptáme se. Nevytvářejí je politici, ani obchodníci, ani média. Neprodává se, nedá se koupit. Je to kouzlo osobní, zář, která vychází z dítěte, které této noci před dvěma tisíciletími přišlo na svět. Mnozí před tím dítětem zavírají oči, jiní se pokoušejí ho umlčet. Ale nejde to. Naštěstí to nejde. Světlo Boží je silnější než my. To světlo prostě přišlo v Betlémě na svět a tma je nepohltila a už nikdy nepohltí. A to je dobrá zpráva i do naší dnešní zmatečné doby. Máme světlo, máme oporu!

Dítě, kterému dali jméno Ježíš, přišlo na svět  neobvyklým způsobem. Z Ducha svatého, jak jsme slyšeli v evangeliu. To dítě pak vyrostlo v muže, na kterého při křtu v Jordánu sestoupil Duch svatý. Ten muž pak žil plný svatého Ducha a ukázal nám svým životem a na kříži nám probojoval cestu k Bohu. Získal nám spásu, jak říkáme. A svého vítězného Ducha nám potom po svém vzkříšení a nanebevstoupení seslal od svého nebeského Otce. A tento Duch Boží od té doby dál působí v lidech, kteří mu otevírají svá srdce k lásce a nabízejí mu své ruce k práci. Díky takovým lidem Boží světlo ve světě nehasne. A mezi takové lidi chceme patřit i my. Nechceme dnešní noci zůstávat jen na povrchu svých emocí.

Není špatné občas se cítit dobře, ale ještě lepší je učit se podle vzoru Ježíše Krista vytvářet dobro. Pravé dobro sídlí v upřímných, poctivých a spravedlivých lidských vztazích. Začíná na této zemi a díky Božímu Synu sahá až do nebe. Opravdové dobro nekončí pozemskou smrtí, ale pokračuje, a ještě se znásobuje v Boží blízkosti na věčnosti.

Dnešní noc nám otevírá před očima úžasnou věčnou perspektivu lidského života. Otevřel nám ji Boží Syn narozený z lidské matky Marie, kterou s jejím tajemstvím přijal její snoubenec a manžel Josef. Dnešní noci nám Bůh sesílá svou milost, svůj dar, svého Syna. Může ho poslat, protože se před tím setkává s lidským „ano“. Maria i Josef řekli Bohu své „ano“ a tím přijali možnost podílet se na uskutečňování Božích plánů.

Dnešní noci začalo narozením Božího Syna něco velkého. Začala se uskutečňovat Boží spása. Začal proces přetváření člověka a světa v Boží království. Je to cesta a práce namáhavá, náročná, prochází mnohými zákruty a bolestmi. Někdy je zřetelná, jindy jako by nám mizela před očima. Ale každému malému krůčku i velkému činu na této cestě vždycky předchází osobní setkání Boha s člověkem. Bůh různými způsoby promlouvá ke každému člověku,
jako v dnešním evangeliu promlouval k Josefovi. I mně i tobě, nám všem různými způsoby a za různých okolností říká: „Neboj se. Vezmi a přijmi výzvy, které před tebou stojí. Já jsem „Emanuel“, „Bůh s tebou, Bůh s vámi, Bůh se všemi lidmi dobré vůle“.

Sami si pak můžeme v životě vyzkoušet a ověřovat, že když přijímáme za své, co nám Bůh nabízí, dostáváme současně i sílu kráčet vpřed a konat, co máme vykonat. A v srdci pak prožíváme pravou radost, která se pak může šířit i kolem nás.

Milé děti, těšily jste se určitě na dnešní večer. Těšíte se dnes na dárky. Tím největším darem je pro každého člověka dar důvěry v Pána Ježíše. S vírou v Krista máme vlastně to nejdůležitější. Těšíme se na dárky, ale chceme se učit nejenom dárky přijímat, ale také něco dobrého dávat. Dávat svou pozornost, slušné chování, dobrou práci, úsměv
a také podporu, kterou druzí v nouzi potřebují.

Bratři a sestry, Bůh nám dnes dává svého Syna, ale Bůh také něco potřebuje. Touží po nás samých, po naší pozornosti, spolupráci, po naší lásce. Nebuďme vůči tak dobrému Bohu skoupí. Srdce otevřená Bohu nejsou vždycky bez starostí, ale jsou vždycky plná, plná hluboké spokojenosti a radosti, Boží i lidské. 

Publikováno: 26.12.2021 10:15
Aktualizováno: 26.12.2021 10:18