Kázání

Archiv kázání

Kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

Promluva na Květnou neděli C - 10. dubna 2022

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     
Milí přátelé,
jásot, který zněl při vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma se brzy změnil v křik: Ukřižuj. Přízeň davu je vrtkavá. Známe to i z vlastní zkušenosti.

Už dávný prorok Izaiáš zapsal intuici, že teprve ten, kdo projde odmítnutím a potupou, se bude moci stát pravým Božím Služebníkem, který svým utrpením zároveň ukáže nám lidem hrůzu naší bídy, ale zároveň naši bídu vezme
na sebe a vyvede nás z jejích hlubin a pout. Tím služebníkem je Ježíš Kristus. V jeho utrpení spatřili první křesťané s úžasem to, o čem už před staletími psal Izaiáš.

Jak to říká už ze zpětného pohledu sv. Pavel ve 2. čtení: „Zřekl se sám sebe, vzal na sebe přirozenost služebníka, ponížil se až k smrti, a to k smrti na kříži.“

Ponořil se do naší lidské bídy, aby nás v ní a s ní mohl obejmout a pak pozdvihnout do svého nového života. Na nás je pokoušet se důvěřovat mu, věřit, nechat se obejmout Ukřižovaným a nechat se vyvést z vězení svých reálných slabostí a hříchů i imaginárních pokušení a výčitek a beznadějí, do nichž nás svádí a pokouší Boží a náš nepřítel.

V Kristově potupení a ponížení můžeme vidět a prožívat i zahanbení z našich nepovedených pokusů o konání dobra, výčitky a pochybnosti, které nás tak souží – naše vlastní i druhých lidí.

Kristus toto všechno nesl a unesl – unese i nás – i my potom s ním uneseme, co máme a musíme v životě unést. Hříchy své, hříchy druhých, i své zmatky a pochybnosti a někdy i trýzně.

Život nás mnohdy tíží a zkouší, ale Pán se za nás přimlouvá. V něm a s ním jsme i ve svých slabostech silní.

Odevzdejme Kristu v životy a on je odevzdá svému Otci. Odevzdejme mu svého lidského ducha a on nám dá svého Ducha Božího.

Přijměme Ježíšovo pozvání namáhat se spolu s ním, abychom se s ním také mohli radovat v jeho slávě.
A nezapomínejme, že jeho sláva začíná už dnes.  

Publikováno: 10.04.2022 15:29
Aktualizováno: 10.04.2022 15:30