Publikováno: 27.12.2020 14:13

(kostel sv. Ignáce v 7 a 11 hodin)

P. František Hylmar SJ

Slavnost Narození Páně je zároveň připomínkou velkého tajemství naší křesťanské víry, tajemství Vtělení...

Publikováno: 27.12.2020 13:39

(kostel sv. Ignáce v 15:30 a 17 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Tak jsme se dočkali Štědrého dne! Dnešním večerem začínají Vánoce...

Publikováno: 27.12.2020 13:37

P. František Hylmar SJ

Dnešní nocí zněl z evangelia při půlnoční bohoslužbě chvalozpěv andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Při ranní mši svaté za svítání se četlo, jak se pastýři rozhodli: „Pojďme se podívat na to, co se to tam stalo… a že nalezli: „Marii a Josefa a děťátko položené v jeslích...

Publikováno: 27.12.2020 13:33

(kostel sv. Ignáce v 7 hodin)

P. František Hylmar SJ

Dnešní nocí se na pastvinách u města Betléma rozezněl chvalozpěv andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Pastýři se ulekli, divili se a ptali se, co to znamená...

Publikováno: 22.12.2020 15:52

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

V knize proroka Samuela čteme o králi Davidovi...