Publikováno: 26.12.2021 10:22

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
včerejší večer a noc s sebou přinesly důvěrně známou vánoční atmosféru, ve které se mísí vědomí domova a bezpečí s jakousi neobvyklou otevřeností vůči druhým lidem...

Publikováno: 26.12.2021 10:15

(kostel sv. Ignáce v 16 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
stojíme na prahu zvláštní posvátné noci...

Publikováno: 20.12.2021 08:17

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

     Dnes je už 4...

Publikováno: 13.12.2021 04:35

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

     Minulou neděli, jestli si pamatujete, volal Jan Křtitel u řeky Jordánu: „Připravte cestu Pánu Bohu!“ A dnes jsme slyšeli, jak se lidé Jana ptají: „A co máme dělat? Jak se máme připravit?“

Podle mého názoru to byla docela rozumná otázka...

Publikováno: 06.12.2021 09:36

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

     V dnešním evangeliu nemluví Pán Ježíš, ale Jan Křtitel...

Publikováno: 29.11.2021 11:52

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Pro děti:

Prorok Jeremiáš nás dnes ujišťuje, že Bůh splní své sliby...

Publikováno: 21.11.2021 17:38

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
slyšeli jsme v evangeliu jméno Pilát...

Publikováno: 08.11.2021 07:21

(kostel sv. Ignáce v 17:30 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
čtení dnešní neděle ze závěru Markova evangelia nás vedou do jeruzalémského chrámu, kam Pán Ježíš denně chodil se svými učedníky od slavného vjezdu do města až do svého utrpení...

Publikováno: 01.11.2021 07:25

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
ve škole nás učitelé učí různé předměty: čtení, psaní, počítání, jazyky, matematiku, fyziku, chemii atd...

Publikováno: 25.10.2021 07:52

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v evangeliu četli, jak Pán Ježíš vrátil zrak člověku, který neviděl...

Publikováno: 17.10.2021 17:17

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v evangeliu četli, jak dva učedníci, Jakub a Jan, byli to dva rodní bratři, žádali od Pána Ježíše, aby jim dal v nebi vyšší postavení než ostatním...

Publikováno: 10.10.2021 18:41

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
„Mistře dobrý, co mám dělat, abych získal věčný život?“ To je zajímavá otázka...

Publikováno: 03.10.2021 18:41

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
slyšeli jsme v evangeliu, že je Pán Ježíš rád, když se rodiče, tatínkové a vaše maminky mají rádi a když si navzájem pomáhají...

Publikováno: 19.09.2021 19:22

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
slyšeli jsme v evangeliu, jak Pán Ježíš říká učedníkům: „že ho lidé zabijí, ale on že za tři dny vstane z mrtvých...

Publikováno: 12.09.2021 17:44

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
minulou neděli jsme si říkali, že Pán Ježíš nehledal svou slávu, ale nás chtěl naučit chválit Boha za jeho pomoc
a dobrotu...

Publikováno: 05.09.2021 17:38

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
o čem bylo to dnešní evangelium? Co řeknete? Řeknete, že o tom, jak Pán Ježíš uzdravil hluchoněmého člověka, který neslyšel a nemluvil...

Publikováno: 29.08.2021 19:11

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milá Ester, milý Davide,
na dnešní první svaté přijímání jste se už nějakou dobu připravovali a také jste očistili svá srdce ve svátosti smíření...

Publikováno: 18.08.2021 18:28

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

„Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy...

Publikováno: 08.08.2021 18:50

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
vyprávění první knihy Královské o proroku Eliášovi je trefné a výmluvné...

Publikováno: 01.08.2021 15:49

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

            Milí přátelé,
minulou neděli jsme četli z Janova evangelia o tom, jak Pán Ježíš jen z několika chlebů a ryb, které byly k dispozici, nasytil velký zástup lidí a jak potom unikl nadšencům, kteří ho chtěli prohlásit za krále...

Publikováno: 27.06.2021 19:42

(kostel sv. Ignáce 27.6.2021 v 9 hodin)

P. Samuel Privara SJ

1) Iz 6,1-9,   2) Gal 2,17-21,  3) Mk 10, 17-22 

     Milí přátelé...

Publikováno: 13.06.2021 19:05

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš dnes mluví o Božím království...

Publikováno: 08.06.2021 09:03

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš byl opravdu mocný...

Publikováno: 30.05.2021 18:48

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnešní slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná, že o Bohu se v evangeliích mluví způsobem, který máme jenom my křesťané...

Publikováno: 23.05.2021 21:31

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin – se křtem dospělé)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes si připomínáme důležitou událost, kdy o svátku Letnic v Jeruzalémě prožili Ježíšovi učedníci, asi sto dvacet jich tehdy bylo...

Publikováno: 16.05.2021 18:42

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
ve čtvrtek jsme slavili slavnost Nanebevstoupení...

Publikováno: 09.05.2021 16:15

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
minulou neděli jsme slyšeli, že je Pán Ježíš jako kmen vinné révy a my že jsme větvičky, ratolesti na tom kmeni...

Publikováno: 03.05.2021 06:26

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
minulou neděli o sobě Pán Ježíš prohlásil, že je Dobrý Pastýř...

Publikováno: 25.04.2021 20:51

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes o sobě Pán Ježíš říká, že je Dobrý Pastýř...

Publikováno: 19.04.2021 06:03

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
evangelium začíná: „Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba...

Publikováno: 12.04.2021 05:28

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v evangeliu četli o dvou událostech...

Publikováno: 28.03.2021 18:45

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes je Květná neděle, kdy Pán Ježíš vjel do Jeruzaléma a lidé ho vítali jásotem...

Publikováno: 21.03.2021 22:21

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pána Ježíše dnes sledujeme v Jeruzalémě před velikonočními svátky, kdy ho čekal kříž...

Publikováno: 14.03.2021 09:55

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš dnes mluví s Nikodémem...

Publikováno: 08.03.2021 10:07

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pána Ježíše dnes vidíme, jak se zlobí, ale takovým zvláštním způsobem...

Publikováno: 28.02.2021 18:11

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
asi jste někdy byly na nějaké hoře nebo vyhlídce, odkud je krásný rozhled do krajiny...

Publikováno: 21.02.2021 17:23

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v prvním čtení slyšeli o duze...

Publikováno: 15.02.2021 08:52

kostel sv. Ignáce v 9 hodin

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes k Pánu Ježíšovi přichází jeden malomocný a na kolenou ho úpěnlivě prosí o uzdravení...

Publikováno: 07.02.2021 16:23

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš jde dnes na návštěvu...

Publikováno: 31.01.2021 12:58

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes nám evangelium vypráví o tom, jak šel Pán Ježíš do synagogy...

Publikováno: 25.01.2021 08:54

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
každou neděli čteme z Písma svatého...

Publikováno: 18.01.2021 14:15

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Milé děti,
dnes jsme zase jako minulou neděli u řeky Jordánu s Pánem Ježíšem a s Janem Křtitelem...

Publikováno: 10.01.2021 09:29

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Od Štědrého dne jsme v evangeliích četli o tom, co se dělo kolem Ježíšova narození a po něm...

Publikováno: 04.01.2021 07:32

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Četli jsme před chvílí, jak malému chlapci, který se narodil v Betlémě, jak jsme to slavili před několika dny, osmý den po narození dali jméno Ježíš...

Publikováno: 02.01.2021 11:00

(kostel sv. Ignáce v 9 a 17.30 h.,  kostel sv. Štěpána v 11 h...

Publikováno: 02.01.2021 10:58

(kostel sv. Ignáce v 7.30 a 17.30 hodin)

P. František Hylmar SJ

Včera jsme slyšeli od sv...