Kázání

Publikováno: 21.02.2021 17:23

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v prvním čtení slyšeli o duze...

Publikováno: 15.02.2021 08:52

kostel sv. Ignáce v 9 hodin

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes k Pánu Ježíšovi přichází jeden malomocný a na kolenou ho úpěnlivě prosí o uzdravení...

Publikováno: 07.02.2021 16:23

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš jde dnes na návštěvu...

Publikováno: 31.01.2021 12:58

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes nám evangelium vypráví o tom, jak šel Pán Ježíš do synagogy...

Publikováno: 25.01.2021 08:54

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
každou neděli čteme z Písma svatého...

Publikováno: 18.01.2021 14:15

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Milé děti,
dnes jsme zase jako minulou neděli u řeky Jordánu s Pánem Ježíšem a s Janem Křtitelem...

Publikováno: 10.01.2021 09:29

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Od Štědrého dne jsme v evangeliích četli o tom, co se dělo kolem Ježíšova narození a po něm...

Publikováno: 04.01.2021 07:32

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Četli jsme před chvílí, jak malému chlapci, který se narodil v Betlémě, jak jsme to slavili před několika dny, osmý den po narození dali jméno Ježíš...

Publikováno: 02.01.2021 11:00

(kostel sv. Ignáce v 9 a 17.30 h.,  kostel sv. Štěpána v 11 h...

Publikováno: 02.01.2021 10:58

(kostel sv. Ignáce v 7.30 a 17.30 hodin)

P. František Hylmar SJ

Včera jsme slyšeli od sv...