Publikováno: 26.12.2022 14:23

(kostel sv. Štěpána v 11 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé, bratři a sestry,
scházíme se dnes k oslavě patrona tohoto farního kostela horní části Nového Města pražského založeného v polovině 14...

Publikováno: 26.12.2022 07:23

(kostel sv. Ignáce v 16 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Adventní čas doběhl, milí přátelé, a z dnešního evangelia slyšíme dlouho očekávanou zprávu o narození Vykupitele...

Publikováno: 12.12.2022 07:53

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

kázání připravil P. František Hylmar SJ podle listu arcibiskupa Jana

     Milé sestry a bratři,
píše v závěrečné části svého listu o slavení mše svaté otec arcibiskup, přišli jsme k eucharistické hostině a sám Hostitel nás zve ke stolu a říká: „Vezměte a jezte...

Publikováno: 05.12.2022 07:28

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

kázání připravil P...

Publikováno: 28.11.2022 08:47

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

kázání připravil P. František Hylmar SJ podle listu arcibiskupa Jana

     Drazí bratři a sestry,
píše otec arcibiskup v úvodu svého dnešního slova, vstupujeme do posvátné doby adventní, která nás má připravit na setkání s Kristem o Vánocích...

Publikováno: 20.11.2022 19:04

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

           Kristus jako král a cíl jeho poslání jako království Boží; to není účelová politická interpretace evangelia, to není archaismus, to je obraz používaný samotným Ježíšem...

Publikováno: 06.11.2022 15:02

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. Franstišek Hylmar SJ

           Za čtrnáct dní už nás čeká slavnost Krista Krále a v závěru liturgického roku nám Boží slovo každý rok připomíná tzv...

Publikováno: 30.10.2022 17:43

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

           Zastavme se, milí přátelé, nejdřív chvíli u dnešního prvního čtení...

Publikováno: 24.10.2022 07:34

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

         Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI...

Publikováno: 16.10.2022 18:26

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

           „Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat...

Publikováno: 26.09.2022 08:51

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. Frrantišek Hylmar SJ

       Minulou neděli jsme četli Ježíšovo podobenství o správci, který měl být pro svou nepoctivost propuštěn,
a při tom si uvědomil, že vztahy k lidem jsou víc než majetek, a začal odepisovat dlužníkům svého pána jejich dluhy...

Publikováno: 19.09.2022 09:34

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin, připomínka o. Adolfa Kajpra)

P...

Publikováno: 05.09.2022 09:22

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

          Minulý čtvrtek začal nový školní rok a dnes čteme v prvním čtení a v evangeliu příhodná slova o moudrosti...

Publikováno: 29.08.2022 07:27

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

         Začněme dnes své zamyšlení druhým čtením...

Publikováno: 22.08.2022 07:42

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ           

     Asi v polovině svého evangelia píše svatý Lukáš, že se Ježíš pevně rozhodl jít do Jeruzaléma...

Publikováno: 01.08.2022 17:15

(při mši svaté v 9 hodin celebrované papežským nunciem Mons. Okolo)

P...

Publikováno: 10.07.2022 12:44

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

           „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ a „Kdo je můj bližní?“, to jsou, milí přátelé, dvě velmi seriózní otázky...

Publikováno: 06.07.2022 14:53

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milý Pavle,
našel jsi již před časem víru v Ježíše Krista jako Božího Syna v jednom současném křesťanském společenství...

Publikováno: 26.06.2022 18:12

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milý Jene,
před dvěma lety jste se rozhodl, že se necháte pokřtít...

Publikováno: 21.06.2022 03:19

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milý Honzíku,
v pátek sis očistil srdce a duši ve svátosti smíření a dnes přijmeš ve mši svaté poprvé Kristovo Tělo, svátost oltářní...

Publikováno: 12.06.2022 17:11

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé, 
o dnešní slavnosti si připomínáme tajemnou skutečnost jednoho Boha ve třech osobách...

Publikováno: 09.05.2022 10:12

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
v 10...

Publikováno: 10.04.2022 15:29

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     
Milí přátelé,
jásot, který zněl při vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma se brzy změnil v křik: Ukřižuj...

Publikováno: 06.03.2022 17:37

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin, přijetí čekatelů křtu)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
když se setkáváme s výrazným zlem, přichází nám na mysl odvěčná otázka: „Odkud se zlo bere a jak je možné se ním vypořádat?“ Křesťanská víra nám k tomu nabízí příběhy Písma svatého Starého a Nového zákona a církevní tradici jejich interpretace...

Publikováno: 20.02.2022 12:47

(kostel sv. Ignáce v 9 a 11 hodin)

P. František Hylmar SJ

      Milé děti,
dnes jsme v prvním čtení četli příběh jako z dobrodružného filmu, vojenského nebo kovbojského...

Publikováno: 14.02.2022 08:03

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes vidíme Pána Ježíše, jak kolem něj stojí velký zástup lidí, a slyšíme, jak jim říká zvláštní věci...

Publikováno: 07.02.2022 07:39

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme slyšeli, že Pán Ježíš kázal a vyučoval i v přírodě u jezera...

Publikováno: 30.01.2022 09:58

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin, neděle Božího slova)

P. František Hylmar SJ

   Milé děti,
minulou neděli jsme slyšeli Pána Ježíše, jak v synagoze předčítal z Písma svatého...

Publikováno: 23.01.2022 20:50

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin, neděle Božího slova)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnešní neděli nazval papež František nedělí Božího slova...

Publikováno: 10.01.2022 07:17

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     
Milé děti,
během vánoční doby jsme se dívali na Pána Ježíše jako na malé děťátko v Betlémě a pak v dalších vyprávěních jako
na trochu větší dítě...

Publikováno: 03.01.2022 10:25

(kostel sv. Ignáce v 9 a 11 hodin)

P. František Hylmar SJ

         Bůh vstupuje do života člověka nějakou událostí, ale nad ní je potom potřeba uvažovat, nacházet její další významy, jak se mne ta událost dotýká...