Aktuálně

Pamatujeme na Vás, Vaše rodiny, blízké, přátele, známé a uprchlíky v modlitbě.

   3. října (pondělí)        Zahájení přípravy dospělých ke svátosti biřmování od 18:30 h.   
   6. října (čtvrtek)    Zahájení přípravy dospělých ke svátostem křtu, eucharistie (či první nezávazný kontakt
   s vírou) od 18:30 h.
   říjen    Zahájení přípravy dospělých ke svátostem křtu, eucharistie  II. rok
   8. října (sobota)    Podzimní farní výlet

Pravidelné aktivity pořádané Duchovní správou kostela sv. Ignáce v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete zde.
Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela

Oznámení duchovní správy z neděle 18. září 2022 jsou zde.


Pokud si přejete hovořit s knězem či jeho návštěvu u nemocného - kontaktujte nás na tel.: 221 990 200
nebo na info@kostelignac.cz 


Pomáháme Ukrajině
Kdo a jak?
Tovaryšstvo Ježíšovo, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce a Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora spojili síly, aby efektivně pomáhali. Jezuité jsou přítomni v zemích aktuálního konfliktu a v zemích sousedních. Více zde.


   
   Hledáte-li cestu životem, nabízíme Vám nástroje pomoci.

 

 

                                O examenu, s praktickou ukázkou z deníku sv.Ignáce - P. František Hylmar SJ

 


Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině.
Na webu breviar.cz je třeba zvolit možnost "s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)".       


Finanční zajištění potřeb farnosti

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela
(č. ú. 2902133346/2010) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.


Peněžní sbírka pro beatifikační proces P. Adolfa Kajpra SJ

Pro proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ, který je spojen s naším kostelem, byl zřízen oddělený účet u Fio banky (č. ú. 2501753536/2010). Chcete-li a můžete-li, přispějte
na účet jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.
 


Podporuji svou Arcidiecézi

Bližší informace na webových stránkách Arcibiskupství pražského nebo zde.

                                         Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 26.09.2022 08:58