Přejete si hovořit s knězem? Návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Rozhoduj se jako jezuita

Autoři této knihy jsou jezuité Samuel Privara a Pavel Banďouch.

Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi… Více zde.
 

Oznámení duchovní správy

(slavnost Ježíše Krista Krále – 20. listopadu 2022)

Zítra, v pondělí 21. listopadu, bude při všech bohoslužbách udělováno pomazání nemocných osobám starším
a vážněji nemocným; je potřeba být svátostně smířeni. Tentýž den se zájemci mohou sejít při setkání Synodního kroužku, sraz v 18:15 na vrátnici v Ječné 2. Také bude pokračovat cyklus Živé dějiny církve přednáškou Drahomíra Suchánka: Dějiny papežského primátu. Začínáme v 19 h v Družinském sále, vstup průjezdem z Ječné ulice.

Od čtvrtka 24. listopadu se začneme modlit novénu před svátkem sv. Františka Xavera.

Při bohoslužbách příští sobotu (26.11.) v 17:30 a neděli (27.11.) v 9:00 a 17:30 h budou požehnány přinesené adventní věnce. Nedělní mši sv. u sv. Štěpána v 11 h doprovodí sbor a orchestr od sv. Gotharda skladbami
J. S. Bacha.

O neděle 27. 11. začínáme společně vyrábět figurky a připravovat hvězdičky s modlitbou díků do našeho betléma v kapli sv. Libora.

Během Adventu budeme při ranních bohoslužbách zpívat roráty.

Sestry karmelitky z Drast velice prosí o přispění na stavbu kláštera přes webový portál Donio https://www.donio.cz/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech

 

 


 

 

 

Publikováno: 09.11.2020 20:45
Aktualizováno: 20.11.2022 18:47