Velké kafe

Přejete si hovořit s knězem? Přejete si návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Jarní výlet

Oznámení duchovní správy

(4. neděle velikonoční – 21. dubna 2024

Dnes (21. dubna) odpoledne od 15 do 17 hodin zveme na adoraci za duchovní povolání.

Ve čtvrtek 25. dubna v 18:30 se sejde společenství rozjímavé modlitby Emauzy.

V pátek 26. dubna od 14 do 16:30 bude možnost svátosti smíření pro děti a jejich doprovod v klidném prostředí se vstupem přes vrátnici v Ječné 2. 

Na jarní svatoignácký výlet vyrazíme u za tři týdny v sobotu 11. května, a to na poutní místo Rokole a do Nového Města nad Metují. Přihlášky spolu s úhradou 700,- Kč se přijímají v zákristii.

Dnes (21. dubna) po deváté mši svaté zveme rodiče s dětmi na setkání v sále Ignáce Raaba.

Arcidiecéze spustila aplikaci DONATOR pro dary na finanční podporu kněží. Informujte se, prosíme, na stránce http://praha.donator.cz/

Prosíme o modlitby za biřmovance od sv. Ignáce, kteří přijmou svátost křesťanské dospělosti na slavnost seslání Ducha svatého 19. května v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, a to při mši svaté v 10 hodin.

Naši modlitbu potřebují také ti, kdo se připravují na přijetí křtu a dalších iniciačních svátostí o Velikonocích příštího roku a mají být v sobotu 18. května v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při mši svaté v 16:30 hodin přijati do katechumenátu. 

Publikováno: 09.11.2020 20:45
Aktualizováno: 21.04.2024 18:17