Velké kafe

Přejete si hovořit s knězem? Přejete si návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Jarní výlet

Článek nenalezen, administrátorovi byla odeslána zpráva.