Biřmování

Biřmování je obřad, jímž je dáno jednou provždy viditelným způsobem najevo, že pokřtěný člověk činí na cestě víry s pomocí Ducha svatého další rozhodný krok: prohlubuje život s Bohem Otcem, přimyká se ještě vědoměji k Ježíši Kristu a dostává podíl na poslání církve: má vydávat slovem i skutkem svědectví o tom, že trojjediný Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

Svátost biřmování může malé dítě přijmout jen v nebezpečí smrti. V zásadě se vyžaduje, aby se jednalo o osobu, která je již schopna samostatně posoudit, zda chce takto závazný krok učinit – o dospívající a dospělé. Biřmování předchází patřičná příprava.

Biřmování uděluje biskup, případně kněz, kterého k tomu biskup zmocnil.

Informace o přípravě (u kostela sv. Ignáce) k přijmutí této svátosti naleznete zde.

V případě otázek či zájmu nás kontaktujte přes email farnosti nebo přímo rektora kostela. Děkujeme.

Publikováno: 02.11.2015 12:18
Aktualizováno: 16.10.2022 05:49