Svatba

Svátost manželství je obřad, jímž je dáno viditelným způsobem najevo, že muž a žena, kteří se definitivně oddávají jeden druhému, uzavřeli takové společenství života a plodné lásky, jehož základem je Ježíš Kristus a jehož cílem je Bůh, k němuž manželé budou směřovat a k němuž povedou i své děti.

Svátostné manželství je zviditelněním lásky, jež pojí Krista a církev. Právě proto je nerozlučitelné: jde o jediný, věrný, celoživotní svazek lásky. Je také otevřené k plození dětí a jejich přirozené i náboženské výchově. Pokud by snoubenci nebyli ochotni prožívat své budoucí manželství takto, nemohla by církev jejich vztah stvrdit svátostí.

Svatba v římskokatolickém kostele proto předpokládá, že byli snoubenci pokřtěni, poučeni a jednají z pohnutek své víry. Zpravidla jde o sňatek mezi katolíky. Přípustný je i sňatek mezi katolíkem a pokřtěným nekatolíkem, případně i sňatek mezi katolíkem a nepokřtěným.

Přijetí svátosti manželství je úkon, který přináší právní závazky jak z hlediska vnitřního práva katolické církve (tzv. právo kanonické), tak i z hlediska práva civilního (občanský zákoník a další normy). Jeho nedílnou součástí je i úřední jednání provedené v souladu s platnými předpisy.

Závažnost věci si žádá, aby ti, kdo o svátostné manželství usilují, absolvovali patřičnou přípravu. Církev jim nabízí i zvláštní požehnání při zásnubách.

Informace o tom, co je potřeba ke svatbě a jak probíhá, naleznete zde.

V případě otázek či zájmu nás kontaktujte přes email farnosti nebo přímo rektora kostela. Děkujeme.

Publikováno: 02.11.2015 12:22
Aktualizováno: 16.10.2022 06:02