Vzdělávání ve víře

Hledání Boha je podstatně spojeno s úsilím o stále lepší poznání víry církve. Toto vzdělávání se týká všech věkových kategorií od maličkých dětí až po seniory. V každém období má svá specifika, která se snažíme zohledňovat. Vzdělávání ve víře nabízíme dětem ve věku předškolním i školním, těm, kdo se připravují ke svátostem (křest, eucharistie, smíření, biřmování, manželství), i křesťanům dospělým a seniorům.

V případě otázek či zájmu nás kontaktujte přes email farnosti nebo přímo rektora kostela či pastorační asistentku. Děkujeme.

Publikováno: 02.11.2015 12:23
Aktualizováno: 16.10.2022 05:41