Pohřeb

Základem křesťanství je vztah člověka s Ježíšem, Božím Synem, který se z lásky k nám stal také člověkem. Svou lásku ukázal tím, že daroval svůj život na kříži. Ale smrt neměla poslední slovo a Bůh Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých. A také ti, kdo byli ve křtu jakoby ponořeni do Ježíšovy smrti a získali podíl na jeho vzkříšení, věří, že smrtí život nekončí, ale pokračuje u Boha a tam teprve dochází svého naplnění.

Protože smrt je dočasným rozloučením, představuje křesťanský pohřeb odevzdání zemřelého do milující Boží náruče, prosbu za něj i za pozůstalé, a zároveň vyznání víry ve vzkříšení a věčný život u Boha.

Tuto službu církev nabízí zvláště těm, kdo sdíleli její víru, ale neodpírá ji nikomu.

Informace o tom, co je potřeba k církevnímu pohřbu a jak probíhá zde.

Kontaktovat nás můžete přes email farnosti nebo přímo rektora kostela. Děkujeme.

Publikováno: 02.11.2015 12:24
Aktualizováno: 16.10.2022 06:09