Návštěva nemocného

Čas nemoci je mnohdy spojen s uvažováním o smyslu života a jeho dosavadním průběhu. Může proto ústit v potřebu rozhovoru o věcech víry, společné modlitby a povzbuzení. Může být spojen s touhou po přijetí eucharistie, případně i svátosti smíření a pomazání nemocných.

V případě otázek či zájmu nás kontaktujte přes email farnosti nebo přímo rektora kostela. Děkujeme.

 

 

 

Publikováno: 02.11.2015 19:32
Aktualizováno: 16.10.2022 06:04