Žehnání

Bůh je dobrý Otec, vždy připravený prokazovat dobrodiní svým tvorům. O tuto víru se církev opírá, když koná různé druhy žehnání, jimiž spojuje lidi, kteří o to upřímně stojí, i prostory a věci, které používají, s nejvyšším dobrem, jež Otec lidstvu prokázal tím, že za ně vydal svého jednorozeného Syna. Vždyť jak by nám spolu s ním nedal také všechno ostatní, co potřebujeme?

O tuto Boží milost a ochranu před zlem církev prosí, když se skrze službu kněze či jáhna věnuje žehnání při zásnubách, žehnání rodiny, žehnání manželům s obnovou manželského slibu, žehnání dětem, žehnání poutníkům, žehnání drobných předmětů náboženské úcty, žehnání auta a lodi, žehnání nového bytu nebo domu, žehnání zvířat, polí, luk a pastvin atd.

Žehnání provádí zpravidla jáhen, případně též kněz.

V případě otázek či zájmu nás kontaktujte přes email farnosti nebo přímo rektora kostela. Děkujeme.

Publikováno: 02.11.2015 19:33
Aktualizováno: 16.10.2022 06:06