Rozhovor s knězem

Cesta k Bohu je vždy osobní, ne však osamělá. Společenství církve je tvořeno osobami, které si vzájemně pomáhají. Specifickou průpravu i pověření k tomu mají tzv. pastorační pracovníci: kněz, jáhen, pastorační asistent, katecheta. Ti všichni jsou ochotni Vám pomoci. Zvláště to platí o knězi, který je připraven Vám posloužit modlitbou, radou, zkušeností, doprovázením.

V případě zájmu o nás kontaktujte přes email farnosti nebo přímo rektora kostela. Děkujeme.

Publikováno: 09.11.2015 07:39
Aktualizováno: 16.10.2022 05:39