Eucharistie

Slovem eucharistie je označen Ježíš Kristus, který se na kříži jednou provždy vydal za spásu světa a který dává učedníkům skrze viditelná znamení chleba a vína zas a znova podíl na této své oběti, jíž je zjeveno, že Bůh je láska. Ten, kdo přijímá eucharistii, přijímá vtěleného Syna, Ježíše Krista, který se stává jeho pokrmem na cestě k Bohu Otci. Sjednocuje ho se sebou samým i se všemi, kdo jsou jeho. Tak se předjímá život věčný, kdy bude Bůh všechno ve všem.

Svátost eucharistie může přijímat pouze člověk pokřtěný, a to takový, který ví, co činí, a jehož svědomí není obtěžkáno těžkým hříchem (v takovém případě by musel napřed přistoupit ke svátosti smíření).

První svaté přijímání obdrží dospívající a dospělí zpravidla ihned po křtu. Děti k němu mohou přistoupit po předchozím přípravě, jež je poučí o křesťanské víře i o této svátosti samé, a po vykonání zpovědi. Obvykle se tak děje ve věku asi sedmi až devíti let. 

Eucharistii lze přijímat denně. Pravidlo náležité úcty si žádá, aby tak činili pouze ti, kdo se alespoň po dobu jedné hodiny před přijímáním zdrží pokrmu a nápoje s výjimkou vody a léků. Ti, kdo jsou pokročilého věku nebo trpí nějakou nemocí, a osoby, které o ně pečují, mohou přijmout tuto svátost, i když během předcházející hodiny něco snědli.

Eucharistie je obvykle přijímána v průběhu mše svaté.

Výjimečně lze eucharistii přijmout i při jiných příležitostech. Církev také podporuje další formy eucharistické zbožnosti. Podrobnosti jsou dostupné zde.

V případě otázek či zájmu nás kontaktujte přes email farnosti nebo přímo rektora kostela či pastorační asistentku. Děkujeme.

Publikováno: 09.11.2015 07:51
Aktualizováno: 16.10.2022 06:03