Svátost smíření (zpověď)

   Ten, kdo ve křtu spojil svůj život s Ježíšem Kristem, se
   jednou provždy svěřil Božímu milosrdenství.
   Žádá o ně, když jeho myšlenky, slova a skutky nebyly
   dobré. Tím se totiž Bohu vzdálil: narušil vztah, který ho
   s ním v Kristu pojí, i vztahy s druhými lidmi.

   Svátost smíření (řečená také svátost pokání nebo svatá
   zpověď) je obřad, jímž je dáno viditelným způsobem
   najevo, že Bůh, Otec veškerého milosrdenství, který smrtí
   a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět
   a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha, skrze tuto
službu církve odpustil kajícnému křesťanovi hříchy a naplňuje ho pokojem.

Ke svátosti nezbytně patří činy člověka, který se s pomocí Kristova Ducha obrací k Bohu (lítost, pokání a zadostiučinění), a čin Boha, který jej se sebou mocí téhož Kristova Ducha usmiřuje prostřednictvím církve zastoupené knězem. Podrobnosti jsou dostupné zde.

Křesťan přistupuje ke svátosti smíření nejméně jednou do roka, před Velikonocemi. Církev však doporučuje, aby tak činil pravidelně a častěji.

K první svaté zpovědi přistupují děti po předchozí přípravě, jež je poučí o křesťanské víře i o této svátosti samé. Obvykle se tak děje ve věku asi sedmi až devíti let. 

V případě otázek či zájmu nás kontaktujte přes email farnosti nebo přímo rektora kostela. Děkujeme.

Možnost svátosti smíření (zpovědi) v kostele sv. Ignáce:
pondělí až sobota: od 7:00     od 16:30
neděle:                 od 6:30     od 8:30     od 10:30     od 16:30
V jiném čase - po domluvě s knězem.
Výše uvedné časy se mohou měnit. Aktuální časy naleznete zde. Děkujeme.

 

Publikováno: 09.11.2015 07:56
Aktualizováno: 16.10.2022 06:41