Pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných je obřad, jímž je dáno viditelným způsobem najevo, že křesťan, kdo trpí závažným onemocněním nebo těžkostmi stáří, a ten, stojí na prahu smrti, je spojen s utrpením Ježíše Krista: má podíl na jeho účincích pro spásu světa, dostává se mu odpuštění hříchů a útěchy Ducha svatého. Je-li to Boží vůle, uzdravuje se nejen jeho duše, ale i jeho tělo. Ne-li, připravuje se na to, že smrtí přejde do věčného láskyplného života ve společenství s Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým.

Křesťan může přijmout svaté pomazání, kdykoliv těžce onemocní, a stejně tak po prvním přijetí, kdykoliv se nemoc zhorší. Podrobnosti jsou dostupné zde.

V případě otázek či zájmu nás kontaktujte přes email farnosti nebo přímo rektora kostela. Děkujeme.

Publikováno: 09.11.2015 08:03
Aktualizováno: 16.10.2022 06:00