Úvod

    V kostele sv. Ignáce hovoříme o Ježíši Kristu a jeho 
    evangeliu, usilujeme o živý vztah k Bohu 
    ve společenství církve a o zrání jednotlivých osob.
    V tomto společenství mají své místo jednotlivci i rodiny,
    mladší i senioři. 

    Rodiče mají nezastupitelnou zodpovědnost za to, že
    budou děti, které byly pokřtěny, přivádět ke Kristu. 
    Nabízíme jim v tom pomoc prostřednictvím katechezí
    (výuky náboženství) - vzdělání ve víře i její 
    prožívání dětem ve věku předškolním i školním.

Katechezi doplňují činnosti, které mají výuku propojit s životem farního společenství. Otevíráme se jimi i dalším dětem. Zvláštní skupinu aktivit tvoří počiny, které se vědomě zaměřují na děti, jež nepatří k naší farnosti
nebo do kostela vůbec nechodí, ale zajímají je činnosti, jež nabízíme. Nesmí jim vadit, že víra je pro většinu zúčastněných důležitá.

V případě otázek či zájmu kontaktujte rektora kostela emailem nebo na tel. čísle +420 220 990 200.

Těšíme se na setkání s vámi.

Publikováno: 02.11.2015 09:53
Aktualizováno: 14.11.2023 08:20