Úvod

Ježíš Kristus si výslovně přál, aby k němu jeho učedníci nechali bez překážek přicházet i děti, „neboť takovým patří království Boží“: jsou disponovány k tomu, aby následovaly Ježíše Krista a vydaly se spolu s těmi, kdo v něho věří, na cestu k Bohu. Rodiny proto mají velikou a nezastupitelnou zodpovědnost za to, že budou děti, které byly pokřtěny, přivádět ke Kristu.

Nabízíme jim v tom pomoc prostřednictvím aktivit, jež nabízejí vzdělání ve víře (i její prožívání) dětem ve věku předškolním i školním, i dětem, které se připravují ke svátostem (eucharistie, smíření, biřmování). Katecheze zprostředkovávají minimum vědomostí, jež by měli rodiče svým dětem dopřát. Samozřejmostí by měla být i pravidelná návštěva nedělní mše svaté pro rodiny s dětmi.

V případě otázek či zájmu kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou.

Publikováno: 02.11.2015 09:53
Aktualizováno: 09.11.2015 08:17