Katecheze / výuka náboženství

     


     Rodiče mají nezastupitelnou zodpovědnost za to,
     že budou děti, které byly pokřtěny, přivádět
     ke Kristu. Nabízíme jim v tom pomoc
     prostřednictvím katechezí (výuky náboženství), jež
     nabízejí vzdělání ve víře i její prožívání dětem ve věku
     předškolním i školním.

     
Ve školním roce 2021/2022 jsou setkání takto:
pondělí   16:00 - 17:00  děti mladšího školního věku
středa    14:20 - 15:20  děti mladšího školního věku
             16:00 - 17:00  děti staršího školního věku   
čtvrtek   14:15 - 15:15  děti mladšího školního věku*            
pátek     13:15 - 14:00  příprava dětí k prvnímu svatému přijímaní a svátosti smíření**

  • Setkání probíhají v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). 
  • S sebou: roušku a bačkory.
  • Setkání je bezplatné.

Nestihli jste přijít na první setkání? Nevyhovují Vám časy setkání nebo máte dotazy? Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku.

Těšíme se na vás.

*  Tato skupina je složena z dětí, které již katechezi navštěvovaly v minulých letech.
** V naší farnosti je zvykem, že děti mohou k těmto svátostem přistoupit nejdříve ve druhém roce katechezí.
    Stávalo se totiž, že rodič přivedl dítě s tím, že „chce k přijímaní“, ale rodina do kostela nechodila a nežila
    náboženským způsobem života. (Dva roky katechezí nemusí dítě absolvovat v naší farnosti).

 

 

Publikováno: 13.10.2015 09:22
Aktualizováno: 11.02.2022 14:05