Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, nedělní katecheze pro děti, mše sv. pro rodiny
s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících
i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty
a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Duchovní správa u kostela sv. Ignáce s radostí oznamuje, že generální představený Tovaryšstva Ježíšova, P. Arturo Sosa, vyhověl žádosti provinciála České provincie P. Josefa Stuchlého a vyslovil souhlas s tím, aby byl zahájen beatifikační proces P. Adolfa Kajpra. Více ZDE.
  • Začalo náboženství pro děti a setkání pro dospělé. Více ZDE.
  • V kostele, jak jste si jistě všimli, probíhá rekonstrukce. Pokud vše půjde dobře, budeme mít brzy zrekonstruované lavice a nové podlahové topení. Zatím mějte, prosím, trpělivost.
Aktualizováno 24.09.2017

Bohoslužby na cestách

Jak najít na cestách po ČR nejbližší kostel a aktuální bohoslužby?

Internetová aplikace "Bohoslužby" ZDE je dostupná pro stolní i mobilní zařízení. Výstupy jsou textové, v mapách, aplikace může využívat GPS lokalizaci. Data jsou aktuální, z online databází z tzv. Katalogů na biskupstvích. Aplikace je také propojena na mapy Seznamu. Pokud v mapě kliknete na kostel, zobrazí se obrázek kostela, dole s odkazem na aktuální bohoslužby.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
31.07.2017 Slavnost sv. Ignáce.
25.06.2017 Biřmování.
04.06.2017 První svaté přijímání.
15.04.2017 Bílá sobota.
14.04.2017 Velký pátek.
09.04.2017 Květná neděle.
02.04.2017 5. postní neděle, 3. skrutinium.
26.03.2017 4. postní neděle, 2. skrutinium.
19.03.2017 3. postní neděle, 1. skrutinium.
05.03.2017 1. postní neděle.
24.12.2016 Dětská Vánoční mše v 16 hod.
18.12.2016 4.adventní neděle 2016

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.