Nedělní kázání

30.6.2019

Milosrdný Samaritán – Otázky a odpovědi

15 ned C – Milosrdný Samaritán – Otázky a odpovědi - 14.7.2019 – Lk 10, 25-37, p. Pavel Bačo SJ

Všímáme si, že znalec Zákona nemá čestné úmysly, když klade Ježíšovi svou otázku. On ho chce přivést do úzkých. Ježíš přesto reaguje na jeho otázku, i když vlastně neodpovídá přímo, ale reaguje protiotázkou: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ 

On vede znalce Zákona k tomu, aby si sám také dal odpověď. Tento znalec by přece měl dobře vědět, co dělat, aby dostal věčný život. A jeho následná citace těch dvou velkých přikázání lásky dotvrzuje, že zná odpověď na takovou zásadní otázku.

Když Ježíš jeho odpověď prohlásí za správnou, zdálo by se, že tady ten rozhovor skončí. Ale zase je zde veden znalec Zákona svými nesprávnými důvody k tomu, aby položil další otázku. 

On hledá své ospravedlnění, nechce si pokazit svůj image, nechce ztratit svoji tvář. „A kdo je můj bližní?“ A Ježíš znovu reaguje, tentokrát podobenstvím o milosrdném Samaritánu, nicméně v závěru klade znalci otázku a nechává ho, aby si opět odpověděl sám.

Ježíš se ukazuje jako mistrný pedagog, který člověka vede, aby sám hledal a objevoval odpovědi na své otázky. My sami můžeme mít otázky obdobného charakteru jako ty otázky znalce Zákona, i když třeba nemusíme mít přitom nějaké postranní úmysly. 

Můžeme se upřímně ptát, co máme dělat, abychom dobře žili podle své víry, abychom více směřovali k Bohu, k životu s ním, ke společenství s ním, abychom mu byli blíže?

Známe také ta velká přikázání lásky, známe slova Písma, slova evangelia, známe pravdy víry, známe různé rady pro duchovní život.

Mohli bychom říci, že odpovědi na naše otázky máme. Ale přesto se můžeme dále ptát, jak máme žít podle slov Písma, podle své víry konkrétně v každém všedním dnu, v dané všední situaci, v níž se nacházíme? 

Jak tam v praxi uskutečňovat to slyšené a poznané?

Můžeme dobře prožívat naše všední dny s Bohem, pokud budeme vnímaví vůči Božímu hlasu, Božím dotekům v posvátném prostoru modlitby, pokud budeme vnímaví vůči hlasu svého svědomí, pokud budeme i přes všechen hluk dnešní doby usilovat o to, aby Boží slovo mělo šanci zaznít a zakořenit se v našem srdci.Archiv kázání ve formátu PDF:

14.7.2019 30.6.2019 23.6.2019 16.6.2019 9.6.2019 26.5.2019 12.5.2019 5.5.2019 28.4.2019 21.4.2019 14.4.2019 17.2.2019 27.1.2019 13.1.2019


Archiv kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

 

Publikováno: 08.01.2018 19:02
Aktualizováno: 19.07.2019 10:24