Nedělní kázání

1.9.2019

Pokora a služba

22 ned C - 1.9.2019 – Pokora a služba – Sir 3, 19-21.30-31 – Žid 12,18-19.22-24a - Lk 14,1.7-14, p. Pavel Bačo SJ

Z knihy Sirachovcovy dnes slyšíme radu: “Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost.”

    Když je řeč o pokoře, tak to v současné době může vyznívat jako nemoderní slovo, jako něco zastaralého a nepatřičného, co už se prostě nenosí.

    To slovo je zatíženo představou jakési hrbaté poníženosti, katolické ušlápnutosti. Můžeme při něm nabývat mylného dojmu, že pokorný člověk musí sám sebe považovat za naprosté nic.

    Ovšem v té zmíněné radě zaznělo: “Čím jsi větší, tím víc se pokořuj...” Ta rada počítá s tím, že člověk také zná svou hodnotu, svou velikost, a sice svou hodnotu před Bohem.

    My věříme, že Bůh nás stvořil, že to učinil z lásky, že nás pro naši existenci, pro náš život vybavil a zahrnul vším potřebným. 

    Pokora pak znamená tuto skutečnost uznat, přijmout tuto pravdu o naší obdarovanosti.

    Všechno, co jsme a máme, je darem, který jsme dostali od Boha, který neni pouze k našemu individualistickému potěšení.
    Bůh nás povolal k tomu, abychom rozvíjeli to, co jsme od něj přijali. Abychom využili jeho dary ve prospěch druhých.

    Slovy druhého čtení z listu Židům jsme přistoupili “k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému”, jsme součástí církve, společenství věřících, ve kterém zvlášť naše dary mají přinášet svůj užitek, ve kterém můžeme dávat k dispozici Božské obdarováni našich životů.

    Ale samozřejmě toto povolání rozdávat se vždycky také přesahuje hranice církve a bude pro dobro celého světa. 

    Pokud si tedy člověk přiznal své obdarování od Boha a pokud je ochoten se o něj dělit, pak může žít své křesťanství v duchu služby, ke které nás vyzývá evangelium, ve které se člověk nenechá ovládnout svými sklony k zajištění si pozic, svými sklony k seberealizaci na úkor druhých, svými tendencemi k vypočítavosti.

    Bude to služba svědčící o Bohu, o Kristu, který se zřekl sám sebe, který se pro nás stal člověkem, který “nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.” (Lk 10,45)

    Bude to služba, která svou nezištností, velkorysostí a štědrostí kráčí v Božích šlépějích, služba, která svými činy zjevuje Boha a mluví o tom, jak se Bůh chová ke každému člověku.Archiv kázání ve formátu PDF:

1.9.2019 14.7.2019 30.6.2019 23.6.2019 16.6.2019 9.6.2019 26.5.2019 12.5.2019 5.5.2019 28.4.2019 21.4.2019 14.4.2019 17.2.2019 27.1.2019 13.1.2019


Archiv kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

 

Publikováno: 08.01.2018 19:02
Aktualizováno: 02.09.2019 15:02