Nedělní kázání

12.5.2019

Věčný život

Vel 4 ned C – Věčný život – 12.5.2019 – Sk 13, 14.43-52 - Zj 7, 9.14b-17 - Jn 10, 27-30, p. Pavel Bačo SJ

V dnešním prvním čtení jsme slyšeli apoštoly Pavla a Barnabáše, jak vytýkají židům, že odmítají Boží slovo a že sami sebe odsuzují „ke ztrátě věčného života.“ Máme zde výraz „věčný život“. A nacházíme ho také o kousek dále, když se dozvídáme, jak pohané přijali Boží slovo. „A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému životu.“ 

Druhé čtení nám pak hovoří o Beránkovi, který bude bydlet se zástupem svých věrných, bude je sytit, „pást a vodit k pramenům živé vody.“  Opět je tady zmínka o životu, o pramenech živé vody.

A v evangeliu slyšíme z úst Ježíše samotného, že On dává svým vlastním, těm, které zná, těm, kteří jsou jeho, kteří mu patří, věčný život. „Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky...“

To, že se v dnešních liturgických textech vyskytuje slovo život a věčný život hned několikrát, nás zve k zamyšlení nad tím, co vlastně pro nás takový život znamená.

V běžné řeči se setkáváme třeba s výrazem „Život je pes“, zvlášť v situacích, kde se člověk setkává s nezdarem, neúspěchem, utrpením. Na druhou stranu můžeme také slyšet obdivné „To je život“, když vidíme příklady šťastného a spokojeného života.

Ať už jsme konfrontováni se zkušenostmi toho či onoho druhu, uvědomujeme si jasně, že je v nás hluboká touha po tom, aby náš život opravdu za něco stál, a nejenom za něco, ale aby byl tím nejlepším, aby byl žit naplno a vedl k trvalému štěstí. 

A také si asi uvědomujeme, že tato touha po plnosti života nás vede k tomu, abychom tuto plnost nehledali jen pro sebe, ale abychom tuto plnost hledali v otevřenosti vůči Bohu a lidem.

Křesťana tato touha vede k tomu, aby podle Ježíšova vzoru dokázal dávat. Tím, že Kristus dal svůj život za nás, tím, že jej obětoval, když za nás trpěl a umřel, tak tím nám zároveň získal nový život. To, co nám Kristus přinesl, je něco tak životodárného, silného, nezmařitelného a obohacujícího, že se nám asi těžko bude hledat jiný výraz než ten, který máme v dnešních textech: „věčný život“.

Věčný život není pouze to, co přijde až někdy potom, v daleké budoucnosti, až po naší smrti. Věčný život je to, co vyrůstá z každého našeho setkání s Kristem, z každého zastavení a rozhovoru s ním, ve kterém poznáváme jeho dar, a vděčně jej přijímáme. 

Věčný život vlastně pro každého z nás Bůh otevřel už od prvního okamžiku naší existence a my jsme zváni, abychom se do něj svou vírou učili vždy znovu vstupovat, abychom se během této naší pozemské pouti učili v Bohu  dýchat a žít. Archiv kázání ve formátu PDF:

12.5.2019 5.5.2019 28.4.2019 21.4.2019 14.4.2019 17.2.2019 27.1.2019 13.1.2019


Archiv kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

 

Publikováno: 08.01.2018 19:02
Aktualizováno: 14.05.2019 12:29