Nedělní kázání

30.9.2018

Kdo je s námi

26 B – Kdo je s námi - 30.9.2018 – Nm 11, 25-29 - Jak 5, 1-6 - Mk 9, 38-43. 45. 47-48, P. Pavel Bačo SJ

Všímáme si určité paralely, jisté podobnosti mezi dnešním čtením ze čtvrté knihy Mojžíšovy a evangeliem. 

V tom prvním čtení Jozue vybízí Mojžíše, aby zabránil v prorokování dvěma mužům, kteří zdánlivě nepatří do skupiny vyvolených starců. V evangeliu Jan zase referuje Ježíšovi, jak bránili ve vyhánění zlých duchů tomu, kdo nebyl ze skupiny Ježíšových učedníků.

V obou těchto situacích se setkáváme s Božím působením, které se vyskytuje jakoby za hranicemi bezpečného okruhu Božích vyvolených.

Obě tyto situace můžeme chápat jako vybídnutí také pro nás, abychom byli vnímavější k tomu, že Bůh může působit a projevovat svou moc i mimo rámec, na který jsme navyklí, i za horizontem, který je vymezen našimi představami a naším často nedostatečným chápáním.

Bůh může projevit svou moc kdekoli a skrze kteréhokoli člověka. Podmínkou přitom je, aby dotyčný člověk byl přístupný vůči takovému Božímu navštívení, Božímu kontaktu, aby byl otevřený vůči momentu, kdy jej Bůh osloví, aby byl ochoten přijmout a předat dál to, co dostal v tomto svém osobním setkání s Bohem.

A že takové přijetí a předání se skutečně odehrává, tak o tom nás ujišťují jak reakce Mojžíšova: Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky..., tak Ježíšova odpověď: Nebraňte mu!... Kdo není proti nám, je s námi.

Bůh pracuje, působí, projevuje svou moc všude, a to způsobem, jaký On sám uzná za vhodný, a sice ještě dříve, než si toho my stačíme všimnout, zaregistrovat to, rozpoznat to jako Boží působení.

Bůh nás předchází s touto svou „prací“, se svou mocí, a my jsme zváni s tímto Božím způsobem jednání počítat, učit se s ním žít. 

Jsme zváni žít v tom duchu, který nám vystihují třeba slova jedné modlitby takto:

Bože, ještě než tě začneme hledat, ty už jsi s námi.
Ještě než známe tvé jméno, ty už jsi náš Bůh.

Otevři naše srdce tajemství,
do kterého jsi nás už zapojil:
žes nás miloval jako první
a že s tebou můžeme být opravdu šťastní.

Smíme přicházet do tvé blízkosti
ne proto, že bychom byli dobří,
ale protože ty jsi Bůh.

(YOUCAT, Modlitební knížka pro mladé, 41) Archiv kázání ve formátu PDF:

30.9.2018 23.9.2018 16.9.2018 29.7.2018 22.7.2018
8.7.2018 1.7.2018 24.6.2018 17.6.2018 10.6.2018 27.5.2018 20.5.2018
13.5.2018  6.5.2018  22.4.2018  8.4.2018  1.4.2018  25.3.2018  11.3.2018
4.3.2018  25.2.2018  18.2.2018  11.2.2018  28.1.2018  14.1.2018  7.1.2018 

 

Publikováno: 08.01.2018 19:02
Aktualizováno: 01.10.2018 12:05