Pravidelné aktivity

  • Níže jsou uvedeny aktivity pořádané Duchovní správou u kostela sv. Ignáce v týdenním rytmu. Nejsou zde zapsány pravidelné bohoslužby…
  • Kolem kostela sv. Ignáce jsou pořádány i aktivity, které zde zveřejněny nejsou např. programy Vysokoškolského katolického hnutí.
pondělí
14:00 - 15:00 h. Katecheze dětí
od 18:30 h. Příprava na biřmování
úterý
18:30 - 20:30 Svatoignácký sbor
od 18:30 h. Základy křesťanství a příprava na křest (2. rok)
středa
14:30 - 15:30 Katecheze dětí
16:00 - 17:00  Katecheze dětí
čtvrtek
od 18:30 h. Příprava na křest (1. rok)
pátek
9:30 - 11:00 Setkání s nejmenšími
18:30 - 20:00 Liturgická schola
18:30 Úklid kostela s následným posezením
neděle
8:30-9:00 Liturgická schola

 

Publikováno: 07.10.2021 14:22
Aktualizováno: 07.11.2022 16:35