Aktuálně

Pamatujeme na Vás, Vaše rodiny, blízké, přátele, známé a uprchlíky v modlitbě.

  29. července (pátek)

  Úklid kostela před slavností sv. Ignáce (začínáme po večerní mši sv.)

  31. července (neděle)

  Slavnost sv. Ignáce – poutní mše sv. v 9:00 h. a po ní možnost společného
  setkání

  31. července (neděle)

  Koncert Pocta sv. Ignáce od 19:00 h.

Od pondělí 4. července do středy 31. srpna je u sv. Ignáce obvyklý letní pořad bohoslužeb, možnosti svátosti smíření...

Pravidelné aktivity pořádané Duchovní správou kostela sv. Ignáce v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete zde.
Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela

Oznámení duchovní správy z neděle 3. července 2022 jsou zde.


Pokud si přejete hovořit s knězem či jeho návštěvu u nemocného - kontaktujte nás na tel.: 221 990 200
nebo na info@kostelignac.cz 


Pomáháme Ukrajině
Kdo a jak?
Tovaryšstvo Ježíšovo, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce a Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora spojili síly, aby efektivně pomáhali. Jezuité jsou přítomni v zemích aktuálního konfliktu a v zemích sousedních. Více zde.


   
   Hledáte-li cestu životem, nabízíme Vám nástroje pomoci.

 

 

                                O examenu, s praktickou ukázkou z deníku sv.Ignáce - P. František Hylmar SJ

 


            

Rok sv. Ignáce – více zde.

K k jubilejnímu Ignaciáskému roku vytvořili jezuité z Nizozemí krátké video o sv. Ignáci. Video je s českým dabingem.

 


Finanční zajištění potřeb farnosti

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela
(č. ú. 2902133346/2010) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.


Peněžní sbírka pro beatifikační proces P. Adolfa Kajpra SJ

Pro proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ, který je spojen s naším kostelem, byl zřízen oddělený účet u Fio banky (č. ú. 2501753536/2010). Chcete-li a můžete-li, přispějte
na účet jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.
 


Podporuji svou Arcidiecézi

Bližší informace na webových stránkách Arcibiskupství pražského nebo zde.

                                         Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 06.07.2022 14:57