Přejete si hovořit s knězem? Návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Rozhoduj se jako jezuita

Autoři této knihy jsou jezuité Samuel Privara a Pavel Banďouch.

Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi… Více zde.
 

Aktuálně

Pamatujeme na Vás, Vaše rodiny, blízké, přátele, známé a uprchlíky v modlitbě.

27. listopadu (neděle) 1. neděle adventní
Žehnání adventních věnců při mších sv. v 9:00 a 17:30 h.
Začátek akce „Stavíme betlém“
Během Adventu můžeme společně vyrábět figurky a připravovat hvězdičky s modlitbou díků
do našeho betléma v kapli sv. Libora…
V kostele sv. Štěpána při mši sv. v 11 h. Svatogotthardský sbor a orchestr se skladbami
J. S. Bacha
29. listopadu (úterý) Úvod do Nového Zákona, v 18:15 h. sraz na vrátnici

Pravidelné aktivity pořádané Duchovní správou kostela sv. Ignáce v týdenním rytmu naleznete zde.
Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela

Oznámení duchovní správy z neděle 20. listopadu 2022 jsou zde.

Plánujeme
 

1. prosince (čtvrtek) Duchovní obnova „Bůh (je) přítomný ve všech oblastech tvého život“ s modlitbou chval,18:30 – 20:30 h. v Družinském sále
2. prosince (pátek) „Rorátní“ mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod.
4. prosince (neděle) Setkání „Velké kafe“
5. prosince (pondělí) Setkání dětí se sv. Mikulášem
9. prosince (pátek) „Rorátní“ mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod.
Svátost smíření pro děti a jejich doprovod
16. prosince (pátek) „Rorátní“ mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod.
23. prosince (pátek) „Rorátní“ mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod.
24. prosince (sobota) Štědrý den
Mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi v 16:00 h.
Půlnoční mše sv. ve 24:00 hod.
Zapojení do akce Pražské betlémy
8. ledna 2023 (neděle) Setkání „Velké kafe“

 


Pomáháme Ukrajině
Kdo a jak?
Tovaryšstvo Ježíšovo, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce a Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora spojili síly, aby efektivně pomáhali. Jezuité jsou přítomni v zemích aktuálního konfliktu a v zemích sousedních. Více zde.


Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině.
Na webu breviar.cz je třeba zvolit možnost "s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)".       


Finanční zajištění potřeb farnosti

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela
(č. ú. 2902133346/2010) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.


Podporuji svou Arcidiecézi

Bližší informace na webových stránkách Arcibiskupství pražského nebo zde.

                                         Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 22.11.2022 12:15