Přejete si hovořit s knězem? Návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Ignaciánská spiritualita a tradice Východu

Autoři: Samuel Privara, Javier Melloni.


Mohou se jednotlivé
náboženské tradice
navzájem něčím obohatit?
Více zde.

Aktuálně

Pamatujeme na Vás, Vaše rodiny, blízké, přátele, známé a uprchlíky v modlitbě.

  26. září (úterý)   Začínají setkání Základy křesťanství a příprava na křest v 18:30 h.
  7. října (sobota)   Podzimní farní výlet
 14. října (sobota)    Varhanní recitál od 19:00 h.

Pravidelné aktivity pořádané Duchovní správou kostela sv. Ignáce naleznete zde
Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce nebo v areálu kolem něj (Ječná 2, Praha 2). 

Oznámení duchovní správy z neděle 24. září 2023 jsou zde.

Plánujeme

 22. října (neděle) Sbírka na misie *
 5. listopadu (neděle) Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi *
 3. prosince (neděle) Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) *

Vysvětlivky:
* V plánu na rok 2023 jsou zahrnuty jsou všechny plánované sbírky rámci bohoslužeb. Některé jsou vyhlášeny Svatým stolcem, ČBK či Arcibiskupstvím pražským.


Pomáháme Ukrajině a dalším potřebným lidem
     Tovaryšstvo Ježíšovo, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce a Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora spojili síly, aby efektivně pomáhali. Jezuité jsou přítomni v zemích aktuálního konfliktu (Ukrajina X Rusko) 
a v zemích sousedních. Moc děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu naší společné snaze pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Za uplynulý rok (únor 2022-únor 2023) se nám společně povedl neskutečný kus práce. Díky vašim štědrým darům jsme mohli podpořit materiálně nespočet uprchlíků a lidí bez domova na Ukrajině, v Polsku i přímo
u nás. Tak jako nekončí válka na Ukrajině, a objevují se nové výzvy – zvláště v důsledků růstu cen, nekončí ani naše pomoc. Naopak, pokusíme se ji rozšířit tak, abychom dokázali obsloužit větší spektrum lidí, kteří se ocitají díky různým okolnostem v nouzi.

Děkujeme vám, že jste s námi a umožníte nám pomáhat. Více zde.


Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině.
Na webu breviar.cz je třeba zvolit možnost "s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)".       


Finanční zajištění potřeb farnosti

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela
(č. ú. 2902133346/2010) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.


Podporuji svou Arcidiecézi

Bližší informace na webových stránkách Arcibiskupství pražského nebo zde.

                                         Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 25.09.2023 13:00