Přejete si hovořit s knězem? Návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Rozhoduj se jako jezuita

Autoři této knihy jsou jezuité Samuel Privara a Pavel Banďouch.

Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi… Více zde.
 

Aktuálně

Pamatujeme na Vás, Vaše rodiny, blízké, přátele, známé a uprchlíky v modlitbě.

2. dubna (neděle) Květná neděle
6.- 9. dubna (čt – ne) Velikonoční triduum

Pravidelné aktivity pořádané Duchovní správou kostela sv. Ignáce v týdenním rytmu naleznete zde.
Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela

Oznámení duchovní správy z neděle 26. března 2023 jsou zde.

Plánujeme

7. dubna (pátek)

Velkopáteční sbírka na Svatou zemi *

7. dubna (pátek)

Modlitba se čtením a ranní chvály v 7:30 h.

8. dubna (sobota)

Modlitba se čtením a ranní chvály v 7:30 h.

9. dubna (neděle)

Setkání „Velké kafe“ po mši sv. v 9:00 h.

 23. dubna (neděle)

Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) *

25. dubna (úterý)

Úvod do Nového zákona

30. dubna

Adorace za duchovní povolání (15:00-17:00 h.)

14. května (neděle)       

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům *

30. května (úterý)

Úvod do Nového zákona

2. června (pátek)

Noc kostelů

4. června (neděle)

Setkání „Velké kafe“ po mši sv. v 9:00 h.

25. června (neděle)

Svatopetrská sbírka na bohoslovce *

1. července  - 31. srpna

Prázdninový provoz farnosti

  6. srpna (neděle)         

Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) *

 24. září (neděle)

Svatováclavská sbírka na církevní školství *  

 22. října (neděle)

Sbírka na misie *

 5. listopadu (neděle)

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi *

 19. listopadu (neděle)

Sbírka na podporu katolických médií *

   3. prosince (neděle)

Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) *

Vysvětlivky:
* V plánu na rok 2023 jsou zahrnuty jsou všechny plánované sbírky rámci bohoslužeb. Některé jsou vyhlášeny Svatým stolcem, ČBK či Arcibiskupstvím pražským.


Pomáháme Ukrajině a dalším potřebným lidem
     Tovaryšstvo Ježíšovo, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce a Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora spojili síly, aby efektivně pomáhali. Jezuité jsou přítomni v zemích aktuálního konfliktu (Ukrajina X Rusko) 
a v zemích sousedních. Moc děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu naší společné snaze pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Za uplynulý rok (únor 2022-únor 2023) se nám společně povedl neskutečný kus práce. Díky vašim štědrým darům jsme mohli podpořit materiálně nespočet uprchlíků a lidí bez domova na Ukrajině, v Polsku i přímo
u nás. Tak jako nekončí válka na Ukrajině, a objevují se nové výzvy – zvláště v důsledků růstu cen, nekončí ani naše pomoc. Naopak, pokusíme se ji rozšířit tak, abychom dokázali obsloužit větší spektrum lidí, kteří se ocitají díky různým okolnostem v nouzi.

Děkujeme vám, že jste s námi a umožníte nám pomáhat. Více zde.


Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině.
Na webu breviar.cz je třeba zvolit možnost "s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)".       


Finanční zajištění potřeb farnosti

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela
(č. ú. 2902133346/2010) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.


Podporuji svou Arcidiecézi

Bližší informace na webových stránkách Arcibiskupství pražského nebo zde.

                                         Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 30.03.2023 08:35