Kontaktní informace

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha - Nové Město
Ječná 2
120 00 Praha 2 221 990 200
GSM: 603 522 288 info@kostelignac.cz
IČO: 48135372
č. ú. 5078551307/4000

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 -10:00 hod. a podle předchozí domluvy

Římskokatolická farnost u kostela sv. Štěpána, Praha - Nové Město
Ječná 2
120 00 Praha 2 221 990 200
GSM: 603 522 288 info@kostelignac.cz
IČO: 63828618
č. ú. 5078711307/4000  zrušeno
č. ú. 2801877602/2010

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 -10:00 hod. a podle předchozí domluvy

Publikováno: 24.11.2015 18:10
Aktualizováno: 22.12.2020 16:47