Nedělní kázání

29.3.2020

Mrtvý vzkříšen

Postní 5. ned A – 29.3.2020 - Mrtvý vzkříšen - Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45

Když se pokusíme představit si tu scénu u Lazarova otevřeného hrobu, tak nás možná napadne, že ta situace je docela kuriózní z následujícího pohledu:

Ten, který byl nadobro, už čtyři dny, mrtvý, se hýbe, vychází z hrobu, projevuje známky života. 

Ovšem ti živí svědkové této události možná v tom prvním momentu zažívali přesný opak. Možná byli zkamenělí, ztuhlí, mrtví strachem, hrůzou nebo úžasem. Přece jen mrtví nevycházejí z hrobů tak často, vzkříšení nebývá na denním pořádku…

A tak paradoxně mrtvý byl zase živý a ti živí mohli být málem mrtví…

Náš jazyk nám poskytuje různé výrazy pro to, abychom mohli popsat ten zmíněný stav šoku a překvapení. Člověku se může skoro zastavit srdce, má dojem, že ho snad klepne nebo mu stydne krev v žilách nebo by se v něm krve vůbec nedořezal…

My sami možná také někdy řekneme přímo tu větu „Jsem mrtvý“, ale spíše tím budeme myslet stav velké únavy a vyčerpání.

Můžeme se ocitat v situacích, které z nás život tak říkajíc vysávají, kdy z nás život, energie, síla do jisté míry vyprchávají, kdy jsme utlumeni.
Na opačném pólu spektra zase známe situace, kdy vysloveně ožíváme, kdy se v nás život jakoby znovu rozproudí, kdy hýříme elánem a optimismem, kdy zažíváme intenzivní radost z tepu života.

Tyto naše zkušenosti můžeme vnímat jako určité náznaky k tomu, co si představit pod pojmem vzkříšení, co si představit, když slyšíme ta Ježíšova nezvyklá slova: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít…“ 

Kristus neříká pouze Vzkřísím Lazara nebo Vzkřísím vás a dám vám znovu život. 

Nejde tu jen o jednorázové vzkříšení mrtvol, jde tady o nepřetržitý, neustálý život těch, kdo uvěřili v Krista. Život, který je ve své podstatě nepřemožitelný, před kterým i smrt musí kapitulovat. 

Ve světle Ježíšových slov se smrt stává pouhým přechodem, předělem, mostem, branou mezi dvěma podobami jednoho a téhož života. 

Přičemž na té straně věčnosti se jedná o život v naprosté plnosti, život, který nezná žádná omezení, ve kterém mezi Bohem a člověkem mizí veškeré překážky.

Kristus klade jedinou podmínku nutnou pro vstup do tohoto nepřemožitelného života: víru. Víru v Něj, víru v jeho slovo. Marty se zeptal: Věříš tomu? A ona odpověděla: Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží… 


Archiv kázání ve formátu PDF:

29.3.2019 22.3.2019 8.3.2019 1.3.2019 23.2.2019 16.2.2019 9.2.2019 12.01.2019 5.1.2019 24.12.2019 22.12.2019

 

Archiv kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Archiv kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

 

Publikováno: 08.01.2018 19:02
Aktualizováno: 29.03.2020 12:18