Nedělní kázání

31.5.2020

Projevy Ducha

Seslání Ducha svatého A – 31.5.2020 – Projevy Ducha - Sk 2, 1-11 – 1Kor 12,3b-7.12-13 - Jn 20, 19-23, p. Pavel Bačo SJ

Tato slavnost Seslání Ducha svatého, tento Boží hod svatodušní nám dává příležitost zamyslet se nad projevy Ducha svatého, jak je máme zachyceny v biblických čteních v liturgii slova. Tyto projevy nám ukazují, jaký je tento Boží Duch a jak je člověku nesmírně blízko.

V našich představách může totiž Duch svatý figurovat jako jakýsi neurčitý živel, neurčitá síla. Snáze si asi představíme Krista nebo Boha Otce, ale Boží Duch jakoby se našim představám vymykal.

A právě jeho popsané projevy a působení nám dokládají, že je nám blíže, než si myslíme, že je přítomen v našem světě, aniž bychom jeho přítomnost mnohdy vědomě zaregistrovali.

Ve čtení ze Skutků apoštolů si všímáme, jak Duch svatý působí porozumění, pochopení, jednotu skrze ty, kteří byli Duchem naplněni, a jak jim umožňuje svědčit o velkých Božích skutcích všem přítomným, navzdory všem rozdílům a jazykovým bariérám.

U svatého Pavla v listu Korinťanům vidíme přímé působení Ducha jednak ve víře, v níž člověk vyznává Krista jako svého Pána, jako svého Boha. A pak také v rozmanitých darech, které Duch dává každému k užitku všech, a současně v jednotě, kterou Duch dává těm, kdo jím byli pokřtěni a napojeni.

V evangeliu zase Kristus po svém zmrtvýchvstání dává Ducha svatého učedníkům, aby v jeho moci mohli odpouštět hříchy, přivádět člověka zpátky k Bohu, ke smíření a pokoji s Bohem.

Všechny tyto zmíněné projevy Ducha svatého se nám mohou zdát jaksi mimořádné, a přesto se právě s těmito projevy setkáváme v našem světě.

Všude tam, kde člověk dochází k poznání Boha, k poznání toho úžasného a velkého, co Bůh pro člověka koná,  kde člověk věří, poznává a vyznává Krista, všude tam pracuje Boží Duch.

Všude tam, kde člověk poznává a uznává svůj hřích, svou odloučenost od Boha, kde dává průchod své touze po návratu do Boží náruče, tak tam pozvedá člověka Boží Duch.

Všude tam, kde člověk dává své schopnosti, své dary, vlastně Boží dary, k dispozici pro dobro všech, kde se člověk snaží žít v lásce se všemi lidmi, všude tam se projevuje Duch svatý, který stmeluje a sjednocuje.

Tato dnešní slavnost je pro nás pozváním k tomu, abychom v našem světě, v nás samotných stále objevovali projevy Božího Ducha, abychom jeho působení dávali stále větší prostor, abychom s ním aktivně spolupracovali, abychom byli stále více lidmi, kteří jsou obdarovaní Duchem a mají podíl na Boží proměně tohoto světa.


Archiv kázání ve formátu PDF:

Květen
31.5.2019 24.5.2019 17.5.2019 10.5.2019 3.5.2019
Duben
26.4.2019 19.4.2019 12.4.2019 5.4.2019
Březen
29.3.2019 22.3.2019 8.3.2019 1.3.2019
Únor
23.2.2019 16.2.2019 9.2.2019
Leden
12.01.2019 5.1.2019

 

Archiv kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Archiv kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

 

Publikováno: 08.01.2018 19:02
Aktualizováno: 31.05.2020 23:06