Nedělní kázání

26.7.2020

Být s Bohem

17 ned A – 26.7.2020 – Být s Bohem – 1 Král 3, 5.7-12 – Řím 8, 28-30 - Mt 13, 44-52, p. Pavel Bačo SJ

V prvním čtení v Šalomounově modlitbě dnes slyšíme: Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Šalomoun naprosto upřímně a pravdivě před Bohem odkrývá svou situaci, vyjadřuje svoji tíseň.

Tato poctivá reflexe jeho stavu jej vede k tomu, aby hledal řešení svého problému u Boha. Nicméně ta jeho prosba nakonec není zaměřena jen k němu samotnému, on nežádá pouze pro sebe: Dej, ať si vím rady.

Místo toho on prosí: Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo... 

On žádá o to, co má být k užitku celému Hospodinovu lidu, co má být službou tomuto lidu.

A jestliže člověk ve své modlitbě dovede být takto nesobecky otevřený, tak se staví na stranu lásky, na Boží stranu, a dějí se pak věci.

Šalomounova modlitba byla velkoryse vyslyšena. A totéž může platit i pro naše modlitby, pro to, s čím my k Bohu přicházíme.

Je třeba ovšem, abychom jako Šalomoun stáli před Bohem v pravdě, abychom mu svěřili svou situaci takovou, jaká je, i s tím, čeho se nám nedostává, co nezvládáme, co nedokážeme řešit, a zároveň abychom nehledali jen svůj prospěch, aby naše modlitby směřovaly k dobru všech.

Jestliže člověk takto dovede být s Bohem, být na jeho straně, tak o něm může platit věta z druhého čtení z listu Římanům:

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému... 

V tomto sjednocení Bůh může proměnit i to, co jsme za dobré nepokládali, třeba naši tíseň, nedostatky, problémy.

Bůh má dostatek moci, aby z našeho tápání našel pro nás východisko, aby z našich negativ vyzískal pro nás užitek, aby z našich slabostí ukoval přednosti, aby nám daroval to, co skutečně potřebujeme pro náš život a co potřebují od něj skrze nás dostat naši bližní.

Bůh nás, slovy podobenství z dnešního evangelia, zve, abychom právě v něm nacházeli mnohem víc, než jen to, co si myslíme, že dostaneme, abychom objevovali, že to, co dává on, předčí všechno to, co máme a čeho kdy sami svým snažením můžeme dosáhnout.

On nás volá k tomu, abychom důvěřovali, že tou skrytou perlou a pokladem je jeho láska, kterou on k nám chová, která je nezměrná, a které se bez obav můžeme zcela svěřit a odevzdat.


Archiv kázání ve formátu PDF:

Červenec
26.7.2020 19.7.2020 5.7.2020
Červen
28.6.2020 15.6.2020 7.6.2020
Květen
31.5.2020 24.5.2020 17.5.2020 10.5.2020 3.5.2020
Duben
26.4.2020 19.4.2020 12.4.2020 5.4.2020
Březen
29.3.2020 22.3.2020 8.3.2020 1.3.2020
Únor
23.2.2020 16.2.2020 9.2.2020
Leden
12.01.2020 5.1.2020

 

Archiv kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Archiv kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

 

Publikováno: 08.01.2018 19:02
Aktualizováno: 27.07.2020 19:25