Lístky Bohu

(modlíme se společně na Váš úmysl)

Každý má čas od času starosti, se kterými si neví rady. Někdy se uchyluje k modlitbě jako k poslední možnosti. Modlitba ale může být i krokem prvním… 

Každý z nás dostal darem někoho či něco, za co je vděčný a za co chce poděkovat…

     Chcete-li Bohu předložit nějakou žádost nebo poděkování, napište tento svůj úmysl na lístek (prosme za…, děkujme za…) a vložte ho do krabičky umístěné u kaple Všech věrných zemřelých. Za svěřené úmysly se v tomto kostele budou věřící modlit při nedělní mši svaté v 9:00 h., na kterou případně můžete sami přijít. Poté budou lístky skartovány.
     Modlit se můžete zkusit i sami, např.: Bože, prosím(e) Tě, ujmi se mne (nás) a dej, aby… Bůh není automat
na splněná přání, ale rozhodně Vás slyší! Více se o modlitbě můžete dozvědět zde.

Publikováno: 08.08.2023 16:48
Aktualizováno: 24.08.2023 16:16