Nejbližší události

Vážení a milí,
pamatujeme na Vás, Vaše rodiny, přátele a známé i pacienty v nemocnicích v modlitbě.

                                                                                                             jezuité a farníci

Pokud si přejete hovořit s knězem či jeho návštěvu u nemocného - kontaktujte nás na tel.: 221 990 200
nebo na info @kostelignac.cz

Možnost online přenosů bohoslužeb (každý den v 17:30 h. a v neděli i v 9:00 h.) je https://www.youtube.com/c/kostelignac

Věřící mohou získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých letos získat po celý listopad. Více zde


Hygienická opatření v kostele sv. Štěpána a kostele sv. Ignáce a jeho areálu.
Při návštěvě našich kostelů a při pohybu v areálu kostela sv. Ignáce je třeba dodržovat platná hygienická nařízení.

Kostel sv. Ignáce je otevřen v tomto režimu:
Kostel je od 23. listopadu přístupný pro maximální počet 20 osob
v pracovní dny                6:00-18:15 h.
v sobotu a státní svátky  7:15-10:00 a 15:45-18:15 h.
v neděli                          6:30 - 8:30, 10:00-12:00 a 15:45-18:15 h.

Svaté přijímání se podává
v pracovní dny                 6:45-7:00, 8:00-8:15 a 17-17:15 h.
v sobotu a státní svátky   8:00-8:15 a 17-17:15 h.
v neděli                           6:45-7:00, 8:00-8:15, 10:00-10:15, 11:45-12:00 a 17-17:15 h.

Zpovídá se s možností přijmout hned na místě sv. přijímání:
v pracovní dny                7:00-8:00 a 16:00-17:00 h.
v sobotu a státní svátky  16:00-17:00 h.
v neděli                          7:00-8:00 a 16:00-17:00

Od příští neděle budou na webu kostela k dispozici texty adventní duchovní obnovy.          

Požehnání adventních věnců je možné po mši svaté nebo po podávání sv. přijímání.

Intence na mši sv. budou odslouženy v domluvených termínech. Nové intence je možné domluvit na tel. 221 990 281.

Vzhledem k tomu, že Praha je "na červeném semaforu" jsou katecheze dětí do "změny barvy" zrušeny. Toto se týká
i dalších aktivit farnosti v souvislosti s platnými hygienickými nařízeními.

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s touto složitou dobou. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela (č.ú. 5078551307/4000) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

* * *

Četba životopisů svatých – činnost na doma
Ve farním Zpravodaji se objevují Liturgické kalendáře světců. Většinou se pouze dozvíte, kdy má kdo svátek. Už delší čas pomýšlíme na to, že by se u některých světců mohla objevit Vaše úvaha, která by neposkytovala životní běh dotyčné osoby, ale snažila se odpovědět na otázky: „Kým byl pro něj Ježíš? Jak se Bůh projevil v jeho životě?
Jak tento člověk odpověděl na Boží výzvu ke svatosti? Jak můžeme příklad tohoto světce následovat?“

Takže kdo máte čas a chuť – tvořme společně encyklopedii svatých! Vyberte si světce a zašlete nám příslušné „heslo“! Mělo by mít tuto formu: Jméno světce. Století a země ve které žil. Základní činnost, kterou vykonával. Čím Vás oslovil (ve smyslu výše uvedených otázek). Pramen, ze kterého jste čerpali – kniha, film, audiokniha.

Příspěvky zašlete na info@kostelignac.cz nebo (kdo nemá internet) poštou na Ječná 2, Praha 2. O přijetí textu rozhoduje duchovní správa. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Pokud je duchovní správa využije (nejen
do Zpravodaje), nebude uvádět jméno zasílajícího ani autora.

Povzbuzující citát z bible – činnost na doma
Chtěli bychom sesbírat citáty z bible, které jsou Vaší radostí a obohacují Vás nebo Vám pomáhají v nelehkých chvílích. Rádi bych je pak využili např. při Noci kostelů. Máte-li nějaké takové „slovo“, napište je na info@kostelignac.cz
nebo (kdo nemá internet) poštou na Ječná 2, Praha 2.

Peněžní sbírka pro beatifikační proces P. Adolfa Kajpra SJ
Pro proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ, který je spojen s naším kostelem, byl zřízen oddělený účet u Fio banky
(č. ú. 2501753536/2010). Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem
na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

 

 

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 22.11.2020 13:15