Emauzy

Společenství je otevřeno všem, kteří mají zájem o to si o modlitbě nejen číst, ale skutečně se modlit. Setkání vždy začíná chvílí ztišení, poté následuje tichá modlitba některého úseku z Bible (obvykle evangelia
na nadcházející neděli). Následně je příležitost
ke sdílení, po kterém následuje neformální posezení. 

Společenství je otevřeno všem. Způsob modlitby vychází z duchovních cvičení
podle sv. Ignáce z Loyoly. Předchozí zkušenost
s tímto typem modlitby není nezbytná, rádi ji vysvětlíme před začátkem setkání, případně je možné kontaktovat Pavla Banďoucha SJ, který společenství doprovází, na mailu bandouchp@seznam.cz. Text k modlitbě tiskneme, ale je možné přinést si i vlastní Bibli. 
 
Scházíme se obvykle jednou za dva týdny
ve čtvrtek v 18:30 h. na vrátnici u vjezdu
do dvora z Ječné 2, Praha 2 (doleva
po schodech a první dveře vpravo). První setkání proběhne 21. září. Informace o dalších setkáních naleznete v aktuálním kalendáři
Na setkání se není třeba přihlašovat a je možné se připojit i v průběhu roku.

Setkání jsou bezplatná. Chcete-li přispět finančním darem v jakékoliv výši, můžete ho zaslat na účet kostela.
Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.
 
Těšíme se na viděnou.
 
 
Publikováno: 01.04.2023 19:10
Aktualizováno: 25.09.2023 10:32