Publikováno: 27.03.2023 13:54

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
v dnešním evangeliu jsme slyšeli Janovo svědectví o vzkříšení Ježíšova přítele Lazara...

Publikováno: 20.02.2023 13:18

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
pokračujeme dnes v přemítání nad Ježíšovým horským kázáním...

Publikováno: 13.02.2023 09:20

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
po osmi blahoslavenstvích a po podobenství o lampě a o soli dnes nasloucháme další části Ježíšova kázání na hoře...

Publikováno: 31.01.2023 16:34

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
dnešnímu úryvku evangelia se běžně říká: osmero blahoslavenství...

Publikováno: 23.01.2023 06:58

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
dnešní neděle spadá do týdne našich modliteb za jednotu křesťanů a zároveň se máme podle přání papeže Františka zamyslet nad úlohou Božího slova, Písma svatého v našem životě víry...

Publikováno: 16.01.2023 07:58

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
vracíme se dnes v evangeliu ještě k Jordánu a ke křtu Pána Ježíše od Jana Křtitele...

Publikováno: 02.01.2023 12:20

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
na přelomu roku, kalendáře, si víc než jindy uvědomujeme, jak běží čas, že čas opravdu běží...