Kázání

Archiv kázání

Kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

Publikováno: 27.03.2023 13:54

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
v dnešním evangeliu jsme slyšeli Janovo svědectví o vzkříšení Ježíšova přítele Lazara...

Publikováno: 20.02.2023 13:18

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
pokračujeme dnes v přemítání nad Ježíšovým horským kázáním...

Publikováno: 13.02.2023 09:20

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
po osmi blahoslavenstvích a po podobenství o lampě a o soli dnes nasloucháme další části Ježíšova kázání na hoře...

Publikováno: 31.01.2023 16:34

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
dnešnímu úryvku evangelia se běžně říká: osmero blahoslavenství...

Publikováno: 23.01.2023 06:58

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
dnešní neděle spadá do týdne našich modliteb za jednotu křesťanů a zároveň se máme podle přání papeže Františka zamyslet nad úlohou Božího slova, Písma svatého v našem životě víry...

Publikováno: 16.01.2023 07:58

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
vracíme se dnes v evangeliu ještě k Jordánu a ke křtu Pána Ježíše od Jana Křtitele...

Publikováno: 02.01.2023 12:20

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
na přelomu roku, kalendáře, si víc než jindy uvědomujeme, jak běží čas, že čas opravdu běží...

Publikováno: 26.12.2022 14:23

(kostel sv. Štěpána v 11 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé, bratři a sestry,
scházíme se dnes k oslavě patrona tohoto farního kostela horní části Nového Města pražského založeného v polovině 14...

Publikováno: 26.12.2022 07:23

(kostel sv. Ignáce v 16 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Adventní čas doběhl, milí přátelé, a z dnešního evangelia slyšíme dlouho očekávanou zprávu o narození Vykupitele...

Publikováno: 12.12.2022 07:53

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

kázání připravil P. František Hylmar SJ podle listu arcibiskupa Jana

     Milé sestry a bratři,
píše v závěrečné části svého listu o slavení mše svaté otec arcibiskup, přišli jsme k eucharistické hostině a sám Hostitel nás zve ke stolu a říká: „Vezměte a jezte...

Publikováno: 05.12.2022 07:28

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

kázání připravil P...

Publikováno: 28.11.2022 08:47

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

kázání připravil P. František Hylmar SJ podle listu arcibiskupa Jana

     Drazí bratři a sestry,
píše otec arcibiskup v úvodu svého dnešního slova, vstupujeme do posvátné doby adventní, která nás má připravit na setkání s Kristem o Vánocích...

Publikováno: 20.11.2022 19:04

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

           Kristus jako král a cíl jeho poslání jako království Boží; to není účelová politická interpretace evangelia, to není archaismus, to je obraz používaný samotným Ježíšem...

Publikováno: 06.11.2022 15:02

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. Franstišek Hylmar SJ

           Za čtrnáct dní už nás čeká slavnost Krista Krále a v závěru liturgického roku nám Boží slovo každý rok připomíná tzv...

Publikováno: 30.10.2022 17:43

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

           Zastavme se, milí přátelé, nejdřív chvíli u dnešního prvního čtení...

Publikováno: 24.10.2022 07:34

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

         Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI...

Publikováno: 16.10.2022 18:26

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

           „Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat...

Publikováno: 26.09.2022 08:51

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. Frrantišek Hylmar SJ

       Minulou neděli jsme četli Ježíšovo podobenství o správci, který měl být pro svou nepoctivost propuštěn,
a při tom si uvědomil, že vztahy k lidem jsou víc než majetek, a začal odepisovat dlužníkům svého pána jejich dluhy...

Publikováno: 19.09.2022 09:34

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin, připomínka o. Adolfa Kajpra)

P...

Publikováno: 05.09.2022 09:22

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

          Minulý čtvrtek začal nový školní rok a dnes čteme v prvním čtení a v evangeliu příhodná slova o moudrosti...

Publikováno: 29.08.2022 07:27

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

         Začněme dnes své zamyšlení druhým čtením...

Publikováno: 22.08.2022 07:42

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ           

     Asi v polovině svého evangelia píše svatý Lukáš, že se Ježíš pevně rozhodl jít do Jeruzaléma...

Publikováno: 01.08.2022 17:15

(při mši svaté v 9 hodin celebrované papežským nunciem Mons. Okolo)

P...

Publikováno: 10.07.2022 12:44

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

           „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ a „Kdo je můj bližní?“, to jsou, milí přátelé, dvě velmi seriózní otázky...

Publikováno: 06.07.2022 14:53

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milý Pavle,
našel jsi již před časem víru v Ježíše Krista jako Božího Syna v jednom současném křesťanském společenství...

Publikováno: 26.06.2022 18:12

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milý Jene,
před dvěma lety jste se rozhodl, že se necháte pokřtít...

Publikováno: 21.06.2022 03:19

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milý Honzíku,
v pátek sis očistil srdce a duši ve svátosti smíření a dnes přijmeš ve mši svaté poprvé Kristovo Tělo, svátost oltářní...

Publikováno: 12.06.2022 17:11

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé, 
o dnešní slavnosti si připomínáme tajemnou skutečnost jednoho Boha ve třech osobách...

Publikováno: 09.05.2022 10:12

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
v 10...

Publikováno: 10.04.2022 15:29

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     
Milí přátelé,
jásot, který zněl při vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma se brzy změnil v křik: Ukřižuj...

Publikováno: 06.03.2022 17:37

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin, přijetí čekatelů křtu)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
když se setkáváme s výrazným zlem, přichází nám na mysl odvěčná otázka: „Odkud se zlo bere a jak je možné se ním vypořádat?“ Křesťanská víra nám k tomu nabízí příběhy Písma svatého Starého a Nového zákona a církevní tradici jejich interpretace...

Publikováno: 20.02.2022 12:47

(kostel sv. Ignáce v 9 a 11 hodin)

P. František Hylmar SJ

      Milé děti,
dnes jsme v prvním čtení četli příběh jako z dobrodružného filmu, vojenského nebo kovbojského...

Publikováno: 14.02.2022 08:03

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes vidíme Pána Ježíše, jak kolem něj stojí velký zástup lidí, a slyšíme, jak jim říká zvláštní věci...

Publikováno: 07.02.2022 07:39

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme slyšeli, že Pán Ježíš kázal a vyučoval i v přírodě u jezera...

Publikováno: 30.01.2022 09:58

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin, neděle Božího slova)

P. František Hylmar SJ

   Milé děti,
minulou neděli jsme slyšeli Pána Ježíše, jak v synagoze předčítal z Písma svatého...

Publikováno: 23.01.2022 20:50

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin, neděle Božího slova)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnešní neděli nazval papež František nedělí Božího slova...

Publikováno: 10.01.2022 07:17

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     
Milé děti,
během vánoční doby jsme se dívali na Pána Ježíše jako na malé děťátko v Betlémě a pak v dalších vyprávěních jako
na trochu větší dítě...

Publikováno: 03.01.2022 10:25

(kostel sv. Ignáce v 9 a 11 hodin)

P. František Hylmar SJ

         Bůh vstupuje do života člověka nějakou událostí, ale nad ní je potom potřeba uvažovat, nacházet její další významy, jak se mne ta událost dotýká...

Publikováno: 26.12.2021 10:22

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
včerejší večer a noc s sebou přinesly důvěrně známou vánoční atmosféru, ve které se mísí vědomí domova a bezpečí s jakousi neobvyklou otevřeností vůči druhým lidem...

Publikováno: 26.12.2021 10:15

(kostel sv. Ignáce v 16 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
stojíme na prahu zvláštní posvátné noci...

Publikováno: 20.12.2021 08:17

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

     Dnes je už 4...

Publikováno: 13.12.2021 04:35

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

     Minulou neděli, jestli si pamatujete, volal Jan Křtitel u řeky Jordánu: „Připravte cestu Pánu Bohu!“ A dnes jsme slyšeli, jak se lidé Jana ptají: „A co máme dělat? Jak se máme připravit?“

Podle mého názoru to byla docela rozumná otázka...

Publikováno: 06.12.2021 09:36

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

     V dnešním evangeliu nemluví Pán Ježíš, ale Jan Křtitel...

Publikováno: 29.11.2021 11:52

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Pro děti:

Prorok Jeremiáš nás dnes ujišťuje, že Bůh splní své sliby...

Publikováno: 21.11.2021 17:38

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
slyšeli jsme v evangeliu jméno Pilát...

Publikováno: 08.11.2021 07:21

(kostel sv. Ignáce v 17:30 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
čtení dnešní neděle ze závěru Markova evangelia nás vedou do jeruzalémského chrámu, kam Pán Ježíš denně chodil se svými učedníky od slavného vjezdu do města až do svého utrpení...

Publikováno: 01.11.2021 07:25

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
ve škole nás učitelé učí různé předměty: čtení, psaní, počítání, jazyky, matematiku, fyziku, chemii atd...

Publikováno: 25.10.2021 07:52

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v evangeliu četli, jak Pán Ježíš vrátil zrak člověku, který neviděl...

Publikováno: 17.10.2021 17:17

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v evangeliu četli, jak dva učedníci, Jakub a Jan, byli to dva rodní bratři, žádali od Pána Ježíše, aby jim dal v nebi vyšší postavení než ostatním...

Publikováno: 10.10.2021 18:41

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
„Mistře dobrý, co mám dělat, abych získal věčný život?“ To je zajímavá otázka...

Publikováno: 03.10.2021 18:41

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
slyšeli jsme v evangeliu, že je Pán Ježíš rád, když se rodiče, tatínkové a vaše maminky mají rádi a když si navzájem pomáhají...

Publikováno: 19.09.2021 19:22

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
slyšeli jsme v evangeliu, jak Pán Ježíš říká učedníkům: „že ho lidé zabijí, ale on že za tři dny vstane z mrtvých...

Publikováno: 12.09.2021 17:44

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
minulou neděli jsme si říkali, že Pán Ježíš nehledal svou slávu, ale nás chtěl naučit chválit Boha za jeho pomoc
a dobrotu...

Publikováno: 05.09.2021 17:38

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
o čem bylo to dnešní evangelium? Co řeknete? Řeknete, že o tom, jak Pán Ježíš uzdravil hluchoněmého člověka, který neslyšel a nemluvil...

Publikováno: 29.08.2021 19:11

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milá Ester, milý Davide,
na dnešní první svaté přijímání jste se už nějakou dobu připravovali a také jste očistili svá srdce ve svátosti smíření...

Publikováno: 18.08.2021 18:28

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

„Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy...

Publikováno: 08.08.2021 18:50

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
vyprávění první knihy Královské o proroku Eliášovi je trefné a výmluvné...

Publikováno: 01.08.2021 15:49

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

            Milí přátelé,
minulou neděli jsme četli z Janova evangelia o tom, jak Pán Ježíš jen z několika chlebů a ryb, které byly k dispozici, nasytil velký zástup lidí a jak potom unikl nadšencům, kteří ho chtěli prohlásit za krále...

Publikováno: 27.06.2021 19:42

(kostel sv. Ignáce 27.6.2021 v 9 hodin)

P. Samuel Privara SJ

1) Iz 6,1-9,   2) Gal 2,17-21,  3) Mk 10, 17-22 

     Milí přátelé...

Publikováno: 13.06.2021 19:05

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš dnes mluví o Božím království...

Publikováno: 08.06.2021 09:03

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš byl opravdu mocný...

Publikováno: 30.05.2021 18:48

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnešní slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná, že o Bohu se v evangeliích mluví způsobem, který máme jenom my křesťané...

Publikováno: 23.05.2021 21:31

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin – se křtem dospělé)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes si připomínáme důležitou událost, kdy o svátku Letnic v Jeruzalémě prožili Ježíšovi učedníci, asi sto dvacet jich tehdy bylo...

Publikováno: 16.05.2021 18:42

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
ve čtvrtek jsme slavili slavnost Nanebevstoupení...

Publikováno: 09.05.2021 16:15

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
minulou neděli jsme slyšeli, že je Pán Ježíš jako kmen vinné révy a my že jsme větvičky, ratolesti na tom kmeni...

Publikováno: 03.05.2021 06:26

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
minulou neděli o sobě Pán Ježíš prohlásil, že je Dobrý Pastýř...

Publikováno: 25.04.2021 20:51

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes o sobě Pán Ježíš říká, že je Dobrý Pastýř...

Publikováno: 19.04.2021 06:03

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
evangelium začíná: „Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba...

Publikováno: 12.04.2021 05:28

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v evangeliu četli o dvou událostech...

Publikováno: 28.03.2021 18:45

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes je Květná neděle, kdy Pán Ježíš vjel do Jeruzaléma a lidé ho vítali jásotem...

Publikováno: 21.03.2021 22:21

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pána Ježíše dnes sledujeme v Jeruzalémě před velikonočními svátky, kdy ho čekal kříž...

Publikováno: 14.03.2021 09:55

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš dnes mluví s Nikodémem...

Publikováno: 08.03.2021 10:07

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pána Ježíše dnes vidíme, jak se zlobí, ale takovým zvláštním způsobem...

Publikováno: 28.02.2021 18:11

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
asi jste někdy byly na nějaké hoře nebo vyhlídce, odkud je krásný rozhled do krajiny...

Publikováno: 21.02.2021 17:23

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v prvním čtení slyšeli o duze...

Publikováno: 15.02.2021 08:52

kostel sv. Ignáce v 9 hodin

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes k Pánu Ježíšovi přichází jeden malomocný a na kolenou ho úpěnlivě prosí o uzdravení...

Publikováno: 07.02.2021 16:23

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš jde dnes na návštěvu...

Publikováno: 31.01.2021 12:58

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes nám evangelium vypráví o tom, jak šel Pán Ježíš do synagogy...

Publikováno: 25.01.2021 08:54

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
každou neděli čteme z Písma svatého...

Publikováno: 18.01.2021 14:15

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Milé děti,
dnes jsme zase jako minulou neděli u řeky Jordánu s Pánem Ježíšem a s Janem Křtitelem...

Publikováno: 10.01.2021 09:29

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Od Štědrého dne jsme v evangeliích četli o tom, co se dělo kolem Ježíšova narození a po něm...

Publikováno: 04.01.2021 07:32

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Četli jsme před chvílí, jak malému chlapci, který se narodil v Betlémě, jak jsme to slavili před několika dny, osmý den po narození dali jméno Ježíš...

Publikováno: 02.01.2021 11:00

(kostel sv. Ignáce v 9 a 17.30 h.,  kostel sv. Štěpána v 11 h...

Publikováno: 02.01.2021 10:58

(kostel sv. Ignáce v 7.30 a 17.30 hodin)

P. František Hylmar SJ

Včera jsme slyšeli od sv...

Publikováno: 27.12.2020 14:13

(kostel sv. Ignáce v 7 a 11 hodin)

P. František Hylmar SJ

Slavnost Narození Páně je zároveň připomínkou velkého tajemství naší křesťanské víry, tajemství Vtělení...

Publikováno: 27.12.2020 13:39

(kostel sv. Ignáce v 15:30 a 17 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Tak jsme se dočkali Štědrého dne! Dnešním večerem začínají Vánoce...

Publikováno: 27.12.2020 13:37

P. František Hylmar SJ

Dnešní nocí zněl z evangelia při půlnoční bohoslužbě chvalozpěv andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Při ranní mši svaté za svítání se četlo, jak se pastýři rozhodli: „Pojďme se podívat na to, co se to tam stalo… a že nalezli: „Marii a Josefa a děťátko položené v jeslích...

Publikováno: 27.12.2020 13:33

(kostel sv. Ignáce v 7 hodin)

P. František Hylmar SJ

Dnešní nocí se na pastvinách u města Betléma rozezněl chvalozpěv andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Pastýři se ulekli, divili se a ptali se, co to znamená...

Publikováno: 22.12.2020 15:52

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

V knize proroka Samuela čteme o králi Davidovi...