Kázání

Publikováno: 25.10.2021 07:52

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v evangeliu četli, jak Pán Ježíš vrátil zrak člověku, který neviděl...

Publikováno: 17.10.2021 17:17

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v evangeliu četli, jak dva učedníci, Jakub a Jan, byli to dva rodní bratři, žádali od Pána Ježíše, aby jim dal v nebi vyšší postavení než ostatním...

Publikováno: 10.10.2021 18:41

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
„Mistře dobrý, co mám dělat, abych získal věčný život?“ To je zajímavá otázka...

Publikováno: 03.10.2021 18:41

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
slyšeli jsme v evangeliu, že je Pán Ježíš rád, když se rodiče, tatínkové a vaše maminky mají rádi a když si navzájem pomáhají...

Publikováno: 19.09.2021 19:22

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
slyšeli jsme v evangeliu, jak Pán Ježíš říká učedníkům: „že ho lidé zabijí, ale on že za tři dny vstane z mrtvých...

Publikováno: 12.09.2021 17:44

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
minulou neděli jsme si říkali, že Pán Ježíš nehledal svou slávu, ale nás chtěl naučit chválit Boha za jeho pomoc
a dobrotu...

Publikováno: 05.09.2021 17:38

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
o čem bylo to dnešní evangelium? Co řeknete? Řeknete, že o tom, jak Pán Ježíš uzdravil hluchoněmého člověka, který neslyšel a nemluvil...

Publikováno: 29.08.2021 19:11

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milá Ester, milý Davide,
na dnešní první svaté přijímání jste se už nějakou dobu připravovali a také jste očistili svá srdce ve svátosti smíření...

Publikováno: 18.08.2021 18:28

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

„Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy...

Publikováno: 08.08.2021 18:50

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
vyprávění první knihy Královské o proroku Eliášovi je trefné a výmluvné...

Publikováno: 01.08.2021 15:49

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

            Milí přátelé,
minulou neděli jsme četli z Janova evangelia o tom, jak Pán Ježíš jen z několika chlebů a ryb, které byly k dispozici, nasytil velký zástup lidí a jak potom unikl nadšencům, kteří ho chtěli prohlásit za krále...

Publikováno: 27.06.2021 19:42

(kostel sv. Ignáce 27.6.2021 v 9 hodin)

P. Samuel Privara SJ

1) Iz 6,1-9,   2) Gal 2,17-21,  3) Mk 10, 17-22 

     Milí přátelé...

Publikováno: 13.06.2021 19:05

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš dnes mluví o Božím království...

Publikováno: 08.06.2021 09:03

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš byl opravdu mocný...

Publikováno: 30.05.2021 18:48

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnešní slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná, že o Bohu se v evangeliích mluví způsobem, který máme jenom my křesťané...

Publikováno: 23.05.2021 21:31

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin – se křtem dospělé)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes si připomínáme důležitou událost, kdy o svátku Letnic v Jeruzalémě prožili Ježíšovi učedníci, asi sto dvacet jich tehdy bylo...

Publikováno: 16.05.2021 18:42

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
ve čtvrtek jsme slavili slavnost Nanebevstoupení...

Publikováno: 09.05.2021 16:15

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
minulou neděli jsme slyšeli, že je Pán Ježíš jako kmen vinné révy a my že jsme větvičky, ratolesti na tom kmeni...

Publikováno: 03.05.2021 06:26

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
minulou neděli o sobě Pán Ježíš prohlásil, že je Dobrý Pastýř...

Publikováno: 25.04.2021 20:51

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes o sobě Pán Ježíš říká, že je Dobrý Pastýř...

Publikováno: 19.04.2021 06:03

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
evangelium začíná: „Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba...

Publikováno: 12.04.2021 05:28

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v evangeliu četli o dvou událostech...

Publikováno: 28.03.2021 18:45

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes je Květná neděle, kdy Pán Ježíš vjel do Jeruzaléma a lidé ho vítali jásotem...

Publikováno: 21.03.2021 22:21

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pána Ježíše dnes sledujeme v Jeruzalémě před velikonočními svátky, kdy ho čekal kříž...

Publikováno: 14.03.2021 09:55

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš dnes mluví s Nikodémem...

Publikováno: 08.03.2021 10:07

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pána Ježíše dnes vidíme, jak se zlobí, ale takovým zvláštním způsobem...

Publikováno: 28.02.2021 18:11

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
asi jste někdy byly na nějaké hoře nebo vyhlídce, odkud je krásný rozhled do krajiny...

Publikováno: 21.02.2021 17:23

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes jsme v prvním čtení slyšeli o duze...

Publikováno: 15.02.2021 08:52

kostel sv. Ignáce v 9 hodin

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes k Pánu Ježíšovi přichází jeden malomocný a na kolenou ho úpěnlivě prosí o uzdravení...

Publikováno: 07.02.2021 16:23

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
Pán Ježíš jde dnes na návštěvu...

Publikováno: 31.01.2021 12:58

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
dnes nám evangelium vypráví o tom, jak šel Pán Ježíš do synagogy...

Publikováno: 25.01.2021 08:54

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
každou neděli čteme z Písma svatého...

Publikováno: 18.01.2021 14:15

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Milé děti,
dnes jsme zase jako minulou neděli u řeky Jordánu s Pánem Ježíšem a s Janem Křtitelem...

Publikováno: 10.01.2021 09:29

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Od Štědrého dne jsme v evangeliích četli o tom, co se dělo kolem Ježíšova narození a po něm...

Publikováno: 04.01.2021 07:32

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Četli jsme před chvílí, jak malému chlapci, který se narodil v Betlémě, jak jsme to slavili před několika dny, osmý den po narození dali jméno Ježíš...

Publikováno: 02.01.2021 11:00

(kostel sv. Ignáce v 9 a 17.30 h.,  kostel sv. Štěpána v 11 h...

Publikováno: 02.01.2021 10:58

(kostel sv. Ignáce v 7.30 a 17.30 hodin)

P. František Hylmar SJ

Včera jsme slyšeli od sv...

Publikováno: 27.12.2020 14:13

(kostel sv. Ignáce v 7 a 11 hodin)

P. František Hylmar SJ

Slavnost Narození Páně je zároveň připomínkou velkého tajemství naší křesťanské víry, tajemství Vtělení...

Publikováno: 27.12.2020 13:39

(kostel sv. Ignáce v 15:30 a 17 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Tak jsme se dočkali Štědrého dne! Dnešním večerem začínají Vánoce...

Publikováno: 27.12.2020 13:37

P. František Hylmar SJ

Dnešní nocí zněl z evangelia při půlnoční bohoslužbě chvalozpěv andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Při ranní mši svaté za svítání se četlo, jak se pastýři rozhodli: „Pojďme se podívat na to, co se to tam stalo… a že nalezli: „Marii a Josefa a děťátko položené v jeslích...

Publikováno: 27.12.2020 13:33

(kostel sv. Ignáce v 7 hodin)

P. František Hylmar SJ

Dnešní nocí se na pastvinách u města Betléma rozezněl chvalozpěv andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Pastýři se ulekli, divili se a ptali se, co to znamená...

Publikováno: 22.12.2020 15:52

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

V knize proroka Samuela čteme o králi Davidovi...